Zapojte sa aj Vy do Európskeho týždňa odborných zručností 2020!

Štátny inštitút odborného vzdelávania sa stal Národným kontaktným bodom pre Európsky týždeň odborných zručností a úzko spolupracuje s Európskou komisiou a ambasádorkou týždňa na Slovensku Noemi Ráczovou.

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností pripravuje ŠIOV súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME pre študentské cvičné firmy a živnostníkov, malé podniky a sociálne podniky v SR. O možnostiach zapojenia sa do súťaže a zaujímavých výhrach sa dočítate na stránke mesiacvzdelavania.sk.

Medzi partnerov a mediálnych partnerov súťaže patrí Zastúpenie EK na Slovensku, Slovenská sporiteľňa, a. s., Green Foundation, Rozbehni sa!, Junior Achievement Slovakia, Akadémia sociálnej ekonomiky a Startitup.

Možnosť zapojiť sa do súťaže trvá do 30. septembra.

V prípade, že sa chystáte organizovať podujatie na lokálnej, regionálnej či národnej úrovni, vrátane on-line podujatia, ktorého obsah sa týka odborného vzdelávania a prípravy a odborných zručností, nezabudnite ho zviditeľniť prostredníctvom oficiálnej stránky Európskeho týždňa odborných zručností!

Medzi tieto podujatia patria aj webináre, online vzdelávanie (formálne aj neformálne), súťaže, výstavy, veľtrhy, dni otvorených dverí, Erasmus+ prezentácie na lokálnej či regionálnej úrovni.

Neváhajte a pridajte svoje on-line či face-to-face podujatie ešte dnes, a staňte sa tak oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností 2020.

Zviditeľnme spolu odborné zručnosti a tých, ktorí si to zaslúžia!

Publikované v kategórii Novinky

Objavte digitálny potenciál vašej školy nástrojom SELFIE

Digitálne vzdelávanie nebolo nikdy tak potrebné ako v roku 2020. Práve tento rok nám ukázal, aké dôležité je posúvať možnosti vzdelávania na školách, a byť pripravení na neočakávané situácie.

SELFIE je bezplatný, prispôsobiteľný nástroj ľahký na používanie, ktorý školám pomáha posudzovať oblasť digitálneho vzdelávania.

Vašu školu môžete pomocou nástroja SELFIE “otestovať,” a zistiť tak svoj súčasný stav digitalizácie, ale aj názory žiakov a učiteľov na digitálne vyučovanie na vašej škole.

Zistenie súčasného stavu je prvým krokom pre stanovenie cieľov a následný posun vpred, preto neváhajte a vstúpte do veku digitálneho vyučovania. Nástroj SELFIE pomôže vašej škole s prvými krokmi.

Samotný nástroj a viac informácií nájdete na stránke Európskej komisie.

Publikované v kategórii Novinky

ŠIOV vyhlásil súťaž v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020

ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME

Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú!

Zapojte sa do súťaže, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020!

Malé, stredné či mikro podniky zohrávajú významnú úlohu v našom, ale i celoeurópskom hospodárstve, poskytujú pracovné príležitosti pre takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty viac ako 50 %.

Okrem toho zohrávajú aj významnú úlohu v rámci miestnej komunity, podporujú rozvoj regiónu a v súčasnom období čelia rôznym problémom v dôsledku krízy.

Súťaž je zameraná na tie malé podniky, študentské/cvičné firmy, ktoré svojími aktivitami podporujú aj životné prostredie, či už vo forme cirkulárnej ekonomiky, upcycling, recycling, etc.

Kto sa môže zapojiť?

Kategória 1: študentské/cvičné firmy založené a riadené žiakmi stredných škôl v SR

Kategória 2: živnostníci, malé podniky a sociálne podniky v SR (do 20 zamestnancov)

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Európska komisia predstavuje Európsky program zručností

1. júla 2020 predstavila Európska komisia (EK) Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience).

Dokument zastrešuje 12 akcií Európskej únie, ktoré majú za cieľ podporiť partnerstvá v oblasti zručností, zvyšovať kvalifikácie, rekvalifikovať sa a umožniť ľuďom učiť sa počas celého života.

Okrem toho Európsky program zručností má za cieľ podporiť rozvoj zručností v Európskej únii ako i pomôcť členským štátom pri zmierňovaní ekonomických dopadov koronakrízy a naštartovaní ekonomík. Viac sa dozviete v tomto článku, Informačnom prehľade o Európskom programe zručností, alebo na Elektronickej platforme vzdelávania dospelých v Európe (EPALE).

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

EUROPASS – online platforma na riadenie kariéry a celoživotného vzdelávania

Nový Europass ponúka nástroje a informácie, ktoré Vám pomôžu riadiť kariéru a celoživotné vzdelávanie

Nový Europass sa stal realitou 1. júla 2020, bezplatná online platforma je prístupná na adrese www.europass.eu. Jej zmyslom je komplexne pomáhať ľuďom pri zaznamenávaní a pochopení zručností a kvalifikácií  v EÚ a podporiť tak mobilitu v Európe s cieľom vzdelávania a zamestnania. Nástroje a informácie ponúkajú nový prístup k riadeniu kariéry a celoživotného vzdelávania.

V súčasnosti je platforma EUROPASS stále vyvíjaná a postupne na nej pribudnú ďalšie funkcie a možnosti pre užívateľov.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Výzva na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Spolu do 900 materských, základných a stredných škôl budú môcť nastúpiť pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia a sociálni pedagógovia (2 500 pedagogických a odborných zamestnancov) už od začiatku nového školského roka 2020/2021.

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II.). Výzva je určená materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovanie začína 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Prihlasovacie formuláre a viac informácií nájdete priamo na stránke Metodicko-pedagogického centra.

Publikované v kategórii Novinky

Centrá excelentnosti OVP ako budúcnosť úspešnej odbornej prípravy

Odborné vzdelávanie a príprava čelí v súčasnosti výzve, ktorá môže byť pre jeho budúcu podobu rozhodujúca. Transformácia systémov OVP v Európe s cieľom zabezpečiť responzívnosť na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce je kľúčová. Systém OVP by mal učiacim sa poskytnúť také vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré im umožnia prispôsobiť sa novému svetu a v budúcnosti vykonávať rôzne povolania.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Rozvíjanie mediálnej gramotnosti prostredníctvom súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska pozýva učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, aby čas bez riadneho vyučovania vyplnili neformálnym vzdelávaním  a zapojili sa do medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život.  Úlohou žiakov je vytvoriť spotrebiteľský časopis na tému roka 2020: „Spotrebiteľ na internete a ochrana autorských práv“Propozície súťaže sú zverejnené TU.

Termín na zaslanie súťažných časopisov je rozhodnutím Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska predĺžený na neurčito.

Viac informácií nájdete na elektronickej platforme vzdelávania dospelých v Európe: EPALE SLOVENSKO

Publikované v kategórii Novinky

Výsledky dotazníka: Ako ďalej s OVP na Slovensku? (2019)

V mesiacoch jún až september 2019 uskutočnilo národné referenčné miesto EQAVET na Slovensku (Štátny inštitút odborného vzdelávania) v spolupráci s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska prieskum s cieľom agregovať názory riaditeľov/riaditeliek a ďalších pedagogických zamestnancov/zamestnankýň stredných odborných škôl na rozvoj kvality odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku.

Výsledku dotazníku na stiahnutie (pdf)

Publikované v kategórii Novinky

Online diskusia: Dištančné vzdelávanie – ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku (14. 05. 2020)

Európska aliancia pre učňovskú prípravu  (European Alliance for Apprenticeships) bude aj napriek aktuálnej situácii pokračovať v dôležitých diskusiách medzi členmi a podporovateľmi učňovskej prípravy a zrealizuje niekoľko online diskusií.

14. mája od 12:00 do 13:00 SEČ bude prebiehať online diskusia (externý link) s názvom „Dištančné vzdelávanie – ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku”

zdroj: pexels.com
Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Informácia pre školy: Peer review v Trenčianskom samosprávnom kraji

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania realizujú vzájomné hodnotenie kolegami (metóda peer review) na stredných školách.

Prosíme stredné školy Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sebahodnotiace správy zasielali výlučne elektronicky na e-mailovú adresu: eqavet@siov.sk.

Ďakujeme za pochopenie,

NRM EQAVET

Publikované v kategórii Novinky

Stredoškolská odborná činnosť pokračuje aj napriek koronavírusu

Jedno z najväčších podujatí talentovaných žiakov stredných škôl, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) sa uskutoční v nadväznosti na obmedzenia fungovania škôl  dištančne. Súťaž sa zrealizuje vo virtuálnom prostredí e-systému súťaže. Šikovní žiaci predstavia výsledky a zaujímavé riešenia prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odboroch prostredníctvom písomnej odbornej práce.   Časť verejná obhajoba pred odbornou hodnotiacou komisiou a diskusia, ktorá tvorí prezenčnú časť súťaže sa kvôli epidemiologickej situácii vypúšťa.   

Organizačný pokyn k Stredoškolskej odbornej činnosti – dištančne

zdroj: ŠIOV

Publikované v kategórii Novinky

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Dôvodom je eliminácia šírenia pandemického ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike.       

Rovnako tak určil nové termíny podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Cele rozhodnutie nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.

Publikované v kategórii Novinky

Európsky týždeň odborných zručností 2020

Sídlom podujatí celoeurópskeho významu piateho ročníka Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ) bude Berlín, v dňoch 9. až 13. novembra 2020.

Čoskoro bude možné registrovať vami organizované podujatia pod záštitou ETOZ na oficiálnej stránke Európskej komisie.

Stránka okvalite.sk bude pravidelne publikovať informácie spojené s Európskym týždňom odborných zručností 2020. Pre viac informácií o ETOZ navštívte oficiálne stránky Európskej komisie alebo článok o Európskom týždni odborných zručností 2019.

Publikované v kategórii Novinky

Trenčianska župa a Štátny inštitút odborného vzdelávania podpísali memorandum o spolupráci v oblasti peer review

Trenčín, 23. január 2020: Jeho cieľom je vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) pri zvyšovaní úrovne kvality a atraktívnosti vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy či celoživotného vzdelávania.

Memorandum o spolupráci medzi ŠIOV a Trenčianskym samosprávnym krajom
Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Štúdia zhŕňa úspechy v rámci implementácie metódy peer review

Metóda vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review) predstavuje hodnotenie inštitúcie, činnosti alebo produktu jedným alebo viacerými hodnotiteľmi/kolegami z rovnakého odvetvia. Môže sa využívať ako alternatíva k formálnemu externému hodnoteniu. Štúdia experta Sekretariátu EQAVET (2019), Giorgia Allulliho, Study on Peer Review and the work of the EQAVET, Network zhŕňa aktivitu a úspechy národných referenčných centier EQAVET, ktoré implementovali a rozvíjali metódu peer review v rokoch 2017 až 2019, konkrétne Rakúska, Chorvátska, Fínska, Talianska, Slovinska a Slovenska.

Publikované v kategórii Novinky

Slovenské stredné školy zvyšujú svoju kvalitu pomocou metódy peer review

Gymnázium Dubnica nad Váhom je prvou školou Trenčianskeho kraja, ktorá absolvovala návštevu hodnotiteľov v rámci metódy vzájomného hodnotenia školy (peer review)

Gymnázium v Dubnici nad Váhom je jednou z prvých slovenských škôl, ktorá využíva metódu vzájomného hodnotenia (peer review) na zvýšenie kvality vzdelávania. Návšteva hodnotiteľov sa na gymnáziu konala v dňoch 16. a 17. decembra 2019. Gymnázium je spolu so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici prvými školami v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré sa rozhodli zvyšovať kvalitu školy aj touto cestou. Pilotné hodnotenie kvality školy sa na Slovensku uskutočnilo na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave, známej ako Fajnorka, v roku 2018.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Gastro Vianoce na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera 2019: veľkolepé, charitatívne a ekologické

Gastro Vianoce na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera 2019

V dňoch 10. a 11. decembra sa v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera (HAĽW) v Piešťanoch konali tradičné Gastro Vianoce, ktoré sú jedným z najdôležitejších podujatí na škole, a zároveň sú dňami otvorených dverí pre budúcich žiakov. Žiaci počas dvoch dní predviedli svoje zručnosti z oblasti gastronómie, nesmiernu dávku kreativity, i svoje prezenčné a obchodné zručnosti. Otváracej ceremónie Gastro Vianoc sa zúčastnili významné osobnosti, medzi nimi boli veľvyslankyňa Indonézie na Slovensku Adiyatwidi Adiwosová; ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martina Lubyová; predseda Trnavského samosprávneho kraja, Jozef Viskupič; moderátorka Jarmila Lajčáková-Hargašová a herec Juraj Bača.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Zabezpečovanie kvality v OVP zvyšuje jeho atraktívnosť

V dňoch 28. – 29. novembra 2019 sa v Berlíne zišli experti na odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) a zástupcovia národných referenčných miest EQAVET z celej Európy, aby diskutovali o zvyšovaní atraktívnosti OVP prostredníctvom zabezpečovania jeho kvality. Podujatie organizoval sekretariát EQAVET spolu s DEQAVET (národné referenčné miesto EQAVET v Nemecku) a BIBB (Nemecký federálny inštitút pre OVP).

Prvý deň podujatia účastníci nazerali na danú tému zo systémového hľadiska –prezentované boli systémy OVP a zabezpečovania jeho kvality v Nemecku, Španielsku a Holandsku. Prezentácia zástupcov Holandska sa dotýkala odborného vyučovania a prípravy v čase moderných technológií a ich vplyvu na tempo s akým sa menia podmienky trhu práce.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Školenie koordinátorov kvality v Trenčianskom samosprávnom kraji

16. a 17. októbra sa v Trenčíne uskutočnilo ďalšie zo vzdelávacích podujatí zamerané na používanie metódy vzájomného hodnotenia kvality (peer review) v 32 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Školenie absolvovali budúci koordinátori kvality na stredných školách, ktorí budú koordinovať proces prípravy a realizácie vzájomného hodnotenia, prípravu sebahodnotiacej správy a priebeh hodnotiacej návštevy.

Čítajte ďalej

Trendy odborného vzdelávania a prípravy vo Fínsku

Fínsky systém odborného vzdelávania a prípravy (OVP) je považovaný za jeden z najatraktívnejších. Vyznačuje sa flexibilnými spôsobmi učenia sa a prípravy a individuálnym prístupom k učiacim sa. Vo Fínsku vstúpila 1. januára 2018 do platnosti reforma OVP, ktorá okrem iného mení aj spôsob preskúšavania žiakov*. Čo teda tvorí fínsky systém odborného vzdelávania a prípravy tak atraktívnym, že aj my na Slovensku ho považujeme za najlepší príklad?

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Európsky týždeň odborných zručností 2019

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je podporiť význam odborného vzdelávania a prípravy pre študentov, učiacich sa a pre celú spoločnosť. Kladie dôraz na zvyšovanie atraktivity OVP, jeho kvalitu a povedomie o kvalitných odborných zručnostiach. Týždeň sprevádza množstvo podujatí v krajinách Európy na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať v dňoch 14 – 18. októbra 2019, avšak podujatia registrované pod záštitou tejto iniciatívy sa môžu konať v období od 1. septembra do 31. decembra 2019. Tieto podujatia môžu mať formu dní otvorených dverí, seminárov, školení či konferencií.

Čítajte ďalej
Publikované v kategórii Novinky

Prezentácia peer review na porade riaditeľov TSK

Trenčiansky samosprávny kraj je prvým, v ktorom sa začína na stredných školách používať metóda vzájomného hodnotenia kvality. Na porade riaditeľov škôl zvolanej odborom školstva TSK prezentovala Mgr. Ľubica Gállová, vedúca odboru európskych politík Štátneho inštitútu odborného vzdelávania hlavné zásady používania metódy peer review a ďalší postup spolupráce medzi školami a ŠIOV.  Počas letných mesiacov bude nasledovať školenie koordinátorov peer review, ktorí budú pôsobiť na jednotlivých školách. 

Okrem toho má ŠIOV pripravené akreditované kurzy kontinuálneho vzdelávania zamerané na otázky kvality vo vzdelávaní a na prípravu hodnotiteľov tejto metódy.

Prečítajte si viac o vzájomnom hodnotení kvality TU

Publikované v kategórii Novinky

Štúdia EK o budúcnosti EQAVET a ECVET

V januári 2019 Európska komisia zverejnila štúdiu o budúcnosti iniciatív ECVET a EQAVET, ktorých sa majú týkať posledné legislatívne úpravy naplánované v rámci Nového programu v oblasti zručností (2017). Štúdia rieši možné scenáre, ako bude po roku 2020 nastavené ich využívanie, pričom vychádza z názorov viac ako 80 expertov v OVP v celej EÚ. Možnosti ďalšieho používania týchto nástrojov v odbornom vzdelávaní a príprave sú nasledovné:

  1. Rozšírený status quo,
  2. Začlenenie iniciatív do iných existujúcich nástrojov a programov EÚ,
  3. Začlenenie do širšieho európskeho politického rámca pre OVP,
  4. Zosúladenie odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania,
  5. Vytvorenie Európskeho rámca pre prenos dosiahnutých výsledkov vzdelávania a flexibilné postupy rozvoja.

Jeden zo záverov štúdie je preferencia možnosti zastrešenia týchto iniciatív jedným širším odporúčaním, pričom:

  • ECVET by mal byť kombinovaný s inými nástrojmi,
  • v prípade EQAVET je potrebné posilnenie implementácie odporúčania. 

Konečné rozhodnutie Komisie bude znáeme v druhej polovici rok 2019. 

Štúdia o nástrojoch EÚ v oblasti OVP (ECVET a EQaVET)

   

Publikované v kategórii Novinky

Európsky týždeň odborných zručností 2018 vo Viedni: najlepšie momenty

Tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností, organizovaný Európskou komisiou a rakúskym predsedníctvom Európskej únie, sa uskutočnil vo Viedni od 5. do 9. novembra 2018.

Vo videu z tohto vrcholného európskeho podujatia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy si môžete pozrieť najlepšie momenty týždňa.

Ďalší týždeň odborného vzdelávania sa uskutoční v Helsinkách v októbri 2019!

https://europa.eu/!CW86WU

Publikované v kategórii Novinky

Študijná návšteva zameraná na zabezpečovanie kvality v OVP

V marci 2019 zorganizoval Národný referenčný bod EQAVET študijnú návštevu vo Fínsku, ktorej sa zúčastnili zástupcovia ŠIOV, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislavského samosprávneho kraja a Asociácie stredných odborných škôl. Návšteva sa uskutočnila v spolupráci s Národným referenčným bodom EQAVET vo Fínsku a Národným ústavom vzdelávania v Českej republike. Cieľom návštevy bolo preskúmať systém zabezpečovania kvality vo Fínsku, pravidlá a procedúry na systémovej úrovni, ako aj na úrovni poskytovateľov vzdelávania. 

 

 

Publikované v kategórii Novinky