Novinky

Prečítajte si aktuálne novinky

Novinky

SPRÁVA ZO ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

Zástupcovia NRP EQAVET Slovensko v roku 2023 nemuseli cestovať ďaleko, aby načerpali aktuálne informácie a inšpirácie od zahraničných kolegov. Aj

Novinky

Príručka pre poskytovateľov OVP

Národné referenčné miesto EQAVET, ktoré pôsobí v rámci Úseku celoživotného vzdelávania na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania vydalo krátku príručku pre poskytovateľov

Novinky

EURÓPSKY ROK ZRUČNOSTÍ 2023

Webová stránka Európskeho roka zručností je dostupná   Európsky rok zručností 2023 (European Year of Skills – EYS) má byť novým

Novinky

Apríl ako mesiac kvality už po druhýkrát!

Mesiac apríl bude opäť nabitý podujatiami zameranými na zabezpečovanie a zvyšovanie kvality v OVP. Prečo Mesiac kvality?  Kvalita odborného vzdelávania

Novinky

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov- Španielsko

Účelom aktivít v rámci mobility financovaných z programu Erasmus+ je poskytnúť vzdelávacie príležitosti jednotlivcom a podporiť internacionalizáciu a inštitucionálny rozvoj poskytovateľov OVP a ďalších organizácií

Novinky

Stredoškolák – Hrdina remesla

Trenčianske výstavisko opäť privíta výstavu Stredoškolák – Hrdina remesla   spoločnosť EXPO CENTER, a.s. Trenčín s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja

Novinky

Fotografická súťaž Skills in Action 2022

Ste amatérsky/a alebo profesionálny/a fotograf/ka so záujmom o zručnosti mládeže? Zapojte sa do fotografickej súťaže UNESCO-UNEVOC Skills in Action! Podmienky

Novinky

EURÓPSKY INDEX ZRUČNOSTÍ

Európsky index zručností (The European Skills Index, ESI) je súhrnný ukazovateľ Cedefopu, ktorým sa meria výkonnosť systémov zručností EÚ. ESI

Novinky

Hovorme o kvalite OVP

Štátny inštitút odborného vzdelávania (Národné referenčné miesto EQAVET) organizuje seminár Hovorme o kvalite OVP, ktorý sa koná v rámci projektu QUANTUM – Quality Networks promoting the

Novinky

ŠIOV školí koordinátorov kvality OVP v TSK

Národné referenčné miesto (NRM) EQAVET, ktoré pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, školí koordinátorov a hodnotiteľov kvality odborného vzdelávania a prípravy

Novinky

Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP

Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP buduje kapacity profesionálov v oblasti technického a odborného vzdelávania a prípravy (TVET), aby sa

Novinky

ŠIOV školí hodnotiteľov kvality OVP

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom školí hodnotiteľov kvality OVP, ktorí budú používať európsku metódu zabezpečovania kvality

Novinky

DEKLARÁCIA OSNABRÜCK 2020

o odbornom vzdelávaní a príprave ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu Ministri členských štátov,

Európsky týždeň odborných zručností 2019

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je podporiť význam odborného vzdelávania a prípravy pre študentov, učiacich sa

Štúdia EK o budúcnosti EQAVET a ECVET

V januári 2019 Európska komisia zverejnila štúdiu o budúcnosti iniciatív ECVET a EQAVET, ktorých sa majú týkať posledné legislatívne úpravy naplánované v rámci Nového