Novinky

Štátny inštitút odborného vzdelávania školí hodnotiteľov metódy peer peview Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dňa 17. júna 2021 sa konalo školenie hodnotiteľov metódy vzájomného hodnotenia (peer review), ktorí budú následne hodnotiť sebahodnotiace správy stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a uskutočňovať hodnotiace návštevy, a ďalšie postupy hodnotenia v súlade s metódou peer review. Európska metóda peer review je zameraná na hodnotenie kvality školy a procesov učenia sa a vyučovania vrátanie kvality odborného vzdelávania a prípravy, …

Štátny inštitút odborného vzdelávania školí hodnotiteľov metódy peer peview Trenčianskeho samosprávneho kraja Čítajte viac »

Verejná konzultácia Európskej komisie o mikrokvalifikáciách (mikrocertifikátoch)

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o iniciatíve „Mikrokvalifikácie (z angl. microcredentials) pre celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť“. Konzultácia je otvorená do 13. júla. Cieľom je zhromaždiť návrhy na vypracovanie spoločnej definície mikrokvalifikácií, štandardov EÚ pre ich kvalitu a transparentnosť a ďalších krokov, ktoré treba podniknúť na inštitucionálnej, národnej a európskej úrovni. Táto spoločná iniciatíva, ktorú vedú …

Verejná konzultácia Európskej komisie o mikrokvalifikáciách (mikrocertifikátoch) Čítajte viac »

Medzinárodný workshop o stratégiách v internacionalizácii OVP (možnosť registrácie)

Kainuu Vocational College (Fínsko) v rámci Erasmus+ projektu Together for Future VETskills (ToVET) organizuje medzinárodný workshop na tému stratégií v rámci internacionalizácie OVP a zručností. V rámci workshopu sa dozvieme viac o: pridanej hodnote strategického plánovania, výhodách strategického plánovania v oblasti internacionalizácie prepojení medzinárodných aktivít bližšie k stratégiám organizácie ako postupovať k ďalším krokom potrebným …

Medzinárodný workshop o stratégiách v internacionalizácii OVP (možnosť registrácie) Čítajte viac »

Aktéri OVP diskutovali o zabezpečovaní kvality

Ponúkame vám hlavné závery diskusie Dňa 14. apríla 2021 sa konalo prvé diskusné fórum o kvalite OVP realizované Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rámci projektu QUANTUM – Siete kvality. Diskusie sa zúčastnili významní aktéri OVP vrátane zástupcov Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, samosprávnych krajov Slovenskej republiky, konkrétne Banskobystrického, Trenčianskeho a Prešovského, stredných odborných škôl, a ďalších zainteresovaných strán z verejného …

Aktéri OVP diskutovali o zabezpečovaní kvality Čítajte viac »

Trasovanie absolventov odborného vzdelávania a prípravy v rámci EQAVET

Koncept trasovania absolventov a jeho relevantnosť Trasovanie kariéry absolventov odborného vzdelávania a prípravy (OVP), napr. ich situácie na trhu práce po skončení štúdia, je kľúčové pre budovanie OVP vysokej kvality, ktoré dokáže flexibilne zareagovať na zmeny na trhu práce. Trasovanie absolventov sa môže uskutočniť na rôznych úrovniach (národná, regionálna, inštitucionálna) a pomocou rôznych metód, a …

Trasovanie absolventov odborného vzdelávania a prípravy v rámci EQAVET Čítajte viac »

Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP

Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP buduje kapacity profesionálov v oblasti technického a odborného vzdelávania a prípravy (TVET), aby sa mohli stať agentmi zmien vo svojich inštitúciách a krajinách. Možnosť prihlásiť sa do programu trvá do 21. mája 2021. Tohto roku sa program zameria primárne na zručnosti pre digitálnu transformáciu: Ako môžu inštitúcie TVET reagovať …

Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP Čítajte viac »

Zapojte sa do prieskumu názorov na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) realizuje v rámci projektu QUANTUM – QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET prieskum názorov na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku. ŠIOV si Vás dovoľuje pozvať na diskusné fórum v rámci prieskumu názorov na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku, ktoré sa uskutoční v dňoch 14. a 22. apríla 2021 vždy o 14:00 …

Zapojte sa do prieskumu názorov na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku Čítajte viac »

EPALE: tematický týždeň: EQAVET – sledovanie absolventov OVP

V týždni od 16. -19. marca koná národné referenčné miesto EQAVET Maďarsko Tematický týždeň: EQAVET a sledovanie absolventov OVP (Thematic week: EQAVET – graduate tracking in vocational education and training) v anglickom jazyku. . The development and operation of graduate tracking strategies is a serious professional task, which includes the recognition of relevant data, determination, …

EPALE: tematický týždeň: EQAVET – sledovanie absolventov OVP Čítajte viac »

Odborníci o metóde Peer Review (videoprezentácie)

Národné referenčné miesto EQAVET (Štátny inštitút odborného vzdelávania) usporiadal dňa 11. marca 2021 v spolupráci s Európskou komisiou on-line aktivitu vzájomného učenia sa s názvom Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia Európskej komisie, Národných referenčných miest EQAVET v členských štátoch EÚ a ďalší záujemci o túto tému. Európska metóda vzájomného hodnotenia kvality OVP, peer review, je …

Odborníci o metóde Peer Review (videoprezentácie) Čítajte viac »

On-line podujatie: Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP

Národné referenčné miesto EQAVET (Štátny inštitút odborného vzdelávania) pripravuje v spolupráci s Európskou komisiou on-line aktivitu vzájomného učenia sa s názvom Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP, ktorá sa uskutoční dňa 11. marca 2021, v čase 10:00 – 15:00 . Účastníkmi konferencie budú zástupcovia Európskej komisie, Národných referenčných miest EQAVET v členských štátoch EÚ a ďalší záujemci o túto tému. …

On-line podujatie: Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP Čítajte viac »

OVP v regióne stredného Pobaltia: Moderné a digitálne

Program regiónu stredného Pobaltia (2014 – 2020) je program Európskej únie (INTERREG Central Baltic), ktorý podporuje cezhraničnú spoluprácu Estónska, Lotyšska, Švédska a Fínska (vrátane Alandských ostrovov). Cieľom programu je podporiť vysoko kvalitné projekty, ktorých výsledkom budú riešenia spoločných fenoménov v regióne. Jednou z priorít programu je podporenie zručností a inklúzie v regióne, v rámci ktorej sa okrem iného štáty zameriavajú aj …

OVP v regióne stredného Pobaltia: Moderné a digitálne Čítajte viac »

ECVET v České republice v období 2014–2020

Českí experti Európskeho systému kreditov v OVP (ECVET) sa s nami podelili o ich skúsenosti v rámci implementácie a využívania ECVET v ČR. První kroky k využívání Evropského systému kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) odstartovalo Koordinační centrum pro ECVET v České republice ještě před rokem 2014.  Potřebnou podporu zavádění ECVET poskytoval národní tým expertů ustavený v rámci národní agentury …

ECVET v České republice v období 2014–2020 Čítajte viac »

ŠIOV spustil projekt programu Erasmus+ zameraný na kvalitu OVP!

Štátny inštitút odborného vzdelávania spustil 1. decembra 2020 medzinárodný projekt programu Erasmus+ s názvom QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET (skratka QUANTUM). Cieľom projektu je prostredníctvom vytvárania tzv. sietí kvality posilniť dialóg zainteresovaných strán v oblasti OVP, vytvoriť jednotný systém využívania nástrojov zabezpečovania kvality, a to na regionálnej a národnej úrovni, a zvyšovať tým úroveň kvality OVP …

ŠIOV spustil projekt programu Erasmus+ zameraný na kvalitu OVP! Čítajte viac »

ŠIOV školí hodnotiteľov kvality OVP

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom školí hodnotiteľov kvality OVP, ktorí budú používať európsku metódu zabezpečovania kvality OVP, peer review. Interaktívne on-line školenie sa uskutočnilo v dňoch 10. – 11. decembra 2020. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností usporiadal ŠIOV informačný webinár o metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP. Záznam informačného webináru si môžete pozrieť na …

ŠIOV školí hodnotiteľov kvality OVP Čítajte viac »

Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (2020)

Dňa 24. novembra 2020 prijala Rada Európskej únie Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (ďalej len „Odporúčanie“). Dokument nadväzuje na viaceré európske dokumenty, najmä Chartu základných práv EÚ (2016), ktorá garantuje prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave ako základné právoꓼ Európsky pilier sociálnych práv (2017), Európsku zelenú dohodu (2019), Nový program …

Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (2020) Čítajte viac »

DEKLARÁCIA OSNABRÜCK 2020

o odbornom vzdelávaní a príprave ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu Ministri členských štátov, kandidátskych krajín EÚ a krajín EHP zodpovední za OVP podpísali 30. novembra 2020 Deklaráciu o OVP ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu (ďalej „Deklarácia Osnabrück 2020“). Deklarácia vymedzuje súbor politických opatrení v OVP na obdobie …

DEKLARÁCIA OSNABRÜCK 2020 Čítajte viac »

On-line školenie hodnotiteľov kvality OVP (metóda peer review)

V dňoch 10. – 11. decembra 2020 sa uskutoční on-line školenie hodnotiteľov kvality OVP. Absolventi školenia dokážu samostatne hodnotiť kvalitu OVP metódou vzájomného hodnotenia (peer review). Školenie organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Bližšie informácie Vám budú zaslané na e-mail po vyplnení prihlášky. Prihláška na školenie

doc. Juraj Vantuch: Výzvy pre odborné vzdelávanie a prípravu na Slovensku

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020 pripravilo NRM EQAVET v spolupráci so zástupcami ďalších európskych iniciatív na Slovensku, medzi ktoré patrí aj EUROPASS a EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe) minisériu informačných videí o odbornom vzdelávaní a príprave na Slovensku a v Európe. NRM EQAVET pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý …

doc. Juraj Vantuch: Výzvy pre odborné vzdelávanie a prípravu na Slovensku Čítajte viac »

Európsky týždeň odborných zručností oficiálne zahájený!

V dňoch 9. – 13. november 2020 sa koná piaty ročník Európskeho týždňa odborných zručností. Štátny inštitút odborného vzdelávania je národným kontaktným bodom tejto iniciatívy. O aktivitách, ktoré uskutočňuje inštitút v rámci tohto týždňa sa dozviete viac na stránke mesiacvzdelavania.sk. Ešte stále sa môžete do týždňa zručností zapojiť aj vy! Stačí registrovať svoje podujatie (vrátane …

Európsky týždeň odborných zručností oficiálne zahájený! Čítajte viac »

Odborníci z Česka a Slovenska o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania

Dňa 22. októbra 2020 sa uskutočnil česko-slovenský webinár na tému zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Jeho cieľom bola výmena skúseností v rôznych oblastiach zabezpečovania kvality OVP aplikovaných v českom a slovenskom vzdelávacom systéme. Webinár organizovali Národné referenčné miesta (NRM) pre EQAVET (Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy), ktoré pôsobia v rámci Národního pedagogického institutu …

Odborníci z Česka a Slovenska o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania Čítajte viac »

Informačný webinár o metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review)

23. októbra 2020 zorganizovalo NRM EQAVET  v SR (ŠIOV) informačný webinár pre zástupcov odborov školstva samosprávnych krajov, ktorý sa výhradne venoval metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review). Viac o metóde sa dočítate aj tejto stránke v sekcii peer review. Záznam webinára je prístupný na kanáli YouTube Európsky týždeň odborných zručností. Téme peer review bola venovaná aj …

Informačný webinár o metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review) Čítajte viac »

Zapojte sa aj Vy do Európskeho týždňa odborných zručností 2020!

Štátny inštitút odborného vzdelávania sa stal Národným kontaktným bodom pre Európsky týždeň odborných zručností a úzko spolupracuje s Európskou komisiou a ambasádorkou týždňa na Slovensku Noemi Ráczovou. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností pripravuje ŠIOV súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME pre študentské cvičné firmy a živnostníkov, malé podniky a sociálne podniky v SR. O …

Zapojte sa aj Vy do Európskeho týždňa odborných zručností 2020! Čítajte viac »

Objavte digitálny potenciál vašej školy nástrojom SELFIE

Digitálne vzdelávanie nebolo nikdy tak potrebné ako v roku 2020. Práve tento rok nám ukázal, aké dôležité je posúvať možnosti vzdelávania na školách, a byť pripravení na neočakávané situácie. SELFIE je bezplatný, prispôsobiteľný nástroj ľahký na používanie, ktorý školám pomáha posudzovať oblasť digitálneho vzdelávania. Vašu školu môžete pomocou nástroja SELFIE “otestovať,” a zistiť tak svoj súčasný …

Objavte digitálny potenciál vašej školy nástrojom SELFIE Čítajte viac »

ŠIOV vyhlásil súťaž v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020

ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú! Zapojte sa do súťaže, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020! Malé, stredné či mikro podniky zohrávajú významnú úlohu v našom, ale i celoeurópskom hospodárstve, poskytujú pracovné príležitosti pre takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa na hrubej produkcii a …

ŠIOV vyhlásil súťaž v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020 Čítajte viac »

Európska komisia predstavuje Európsky program zručností

1. júla 2020 predstavila Európska komisia (EK) Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience). Dokument zastrešuje 12 akcií Európskej únie, ktoré majú za cieľ podporiť partnerstvá v oblasti zručností, zvyšovať kvalifikácie, rekvalifikovať sa a umožniť ľuďom učiť sa počas celého života. Okrem toho …

Európska komisia predstavuje Európsky program zručností Čítajte viac »

EUROPASS – online platforma na riadenie kariéry a celoživotného vzdelávania

Nový Europass sa stal realitou 1. júla 2020, bezplatná online platforma je prístupná na adrese www.europass.eu. Jej zmyslom je komplexne pomáhať ľuďom pri zaznamenávaní a pochopení zručností a kvalifikácií  v EÚ a podporiť tak mobilitu v Európe s cieľom vzdelávania a zamestnania. Nástroje a informácie ponúkajú nový prístup k riadeniu kariéry a celoživotného vzdelávania. V súčasnosti je platforma EUROPASS stále vyvíjaná a …

EUROPASS – online platforma na riadenie kariéry a celoživotného vzdelávania Čítajte viac »

Výzva na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Spolu do 900 materských, základných a stredných škôl budú môcť nastúpiť pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia a sociálni pedagógovia (2 500 pedagogických a odborných zamestnancov) už od začiatku nového školského roka 2020/2021. Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II.). Výzva je určená materským, základným a stredným …

Výzva na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ Čítajte viac »

CEDEFOP vydal jubilejný (100.) newsletter

CEDEFOP (Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy) zhŕňa najnovšie dianie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy vo svojom jubilejnom stom newslettri. Newsletter je dostupný na stránke CEDEFOP.

Centrá excelentnosti OVP ako budúcnosť úspešnej odbornej prípravy

Odborné vzdelávanie a príprava čelí v súčasnosti výzve, ktorá môže byť pre jeho budúcu podobu rozhodujúca. Transformácia systémov OVP v Európe s cieľom zabezpečiť responzívnosť na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce je kľúčová. Systém OVP by mal učiacim sa poskytnúť také vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré im umožnia prispôsobiť sa novému svetu a v budúcnosti vykonávať rôzne povolania.

Rozvíjanie mediálnej gramotnosti prostredníctvom súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska pozýva učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, aby čas bez riadneho vyučovania vyplnili neformálnym vzdelávaním  a zapojili sa do medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život.  Úlohou žiakov je vytvoriť spotrebiteľský časopis na tému roka 2020: „Spotrebiteľ na internete a ochrana autorských práv“. Propozície súťaže sú zverejnené TU. Termín na zaslanie súťažných časopisov je rozhodnutím Asociácie spotrebiteľských …

Rozvíjanie mediálnej gramotnosti prostredníctvom súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov Čítajte viac »

Výsledky dotazníka: Ako ďalej s OVP na Slovensku? (2019)

V mesiacoch jún až september 2019 uskutočnilo národné referenčné miesto EQAVET na Slovensku (Štátny inštitút odborného vzdelávania) v spolupráci s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska prieskum s cieľom agregovať názory riaditeľov/riaditeliek a ďalších pedagogických zamestnancov/zamestnankýň stredných odborných škôl na rozvoj kvality odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Výsledku dotazníku na stiahnutie (pdf)

Online diskusia: Dištančné vzdelávanie – ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku (14. 05. 2020)

Európska aliancia pre učňovskú prípravu  (European Alliance for Apprenticeships) bude aj napriek aktuálnej situácii pokračovať v dôležitých diskusiách medzi členmi a podporovateľmi učňovskej prípravy a zrealizuje niekoľko online diskusií. 14. mája od 12:00 do 13:00 SEČ bude prebiehať online diskusia (externý link) s názvom „Dištančné vzdelávanie – ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku”. 

Informácia pre školy: Peer review v Trenčianskom samosprávnom kraji

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania realizujú vzájomné hodnotenie kolegami (metóda peer review) na stredných školách. Prosíme stredné školy Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sebahodnotiace správy zasielali výlučne elektronicky na e-mailovú adresu: eqavet@siov.sk. Ďakujeme za pochopenie, NRM EQAVET

Stredoškolská odborná činnosť pokračuje aj napriek koronavírusu

Jedno z najväčších podujatí talentovaných žiakov stredných škôl, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) sa uskutoční v nadväznosti na obmedzenia fungovania škôl  dištančne. Súťaž sa zrealizuje vo virtuálnom prostredí e-systému súťaže. Šikovní žiaci predstavia výsledky a zaujímavé riešenia prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odboroch prostredníctvom písomnej odbornej práce.   Časť verejná obhajoba pred odbornou hodnotiacou komisiou a diskusia, …

Stredoškolská odborná činnosť pokračuje aj napriek koronavírusu Čítajte viac »

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Dôvodom je eliminácia šírenia pandemického ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike.        Rovnako tak určil nové termíny podávania prihlášok na stredné …

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania a určení termínov v rámci organizácie školského roka Čítajte viac »

Európsky týždeň odborných zručností 2020

Sídlom podujatí celoeurópskeho významu piateho ročníka Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ) bude Berlín, v dňoch 9. až 13. novembra 2020. Čoskoro bude možné registrovať vami organizované podujatia pod záštitou ETOZ na oficiálnej stránke Európskej komisie. Stránka okvalite.sk bude pravidelne publikovať informácie spojené s Európskym týždňom odborných zručností 2020. Pre viac informácií o ETOZ navštívte oficiálne …

Európsky týždeň odborných zručností 2020 Čítajte viac »

Štúdia zhŕňa úspechy v rámci implementácie metódy peer review

Metóda vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review) predstavuje hodnotenie inštitúcie, činnosti alebo produktu jedným alebo viacerými hodnotiteľmi/kolegami z rovnakého odvetvia. Môže sa využívať ako alternatíva k formálnemu externému hodnoteniu. Štúdia experta Sekretariátu EQAVET (2019), Giorgia Allulliho, Study on Peer Review and the work of the EQAVET, Network zhŕňa aktivitu a úspechy národných referenčných centier EQAVET, …

Štúdia zhŕňa úspechy v rámci implementácie metódy peer review Čítajte viac »

Slovenské stredné školy zvyšujú svoju kvalitu pomocou metódy peer review

Gymnázium v Dubnici nad Váhom je jednou z prvých slovenských škôl, ktorá využíva metódu vzájomného hodnotenia (peer review) na zvýšenie kvality vzdelávania. Návšteva hodnotiteľov sa na gymnáziu konala v dňoch 16. a 17. decembra 2019. Gymnázium je spolu so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici prvými školami v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré sa rozhodli zvyšovať kvalitu školy aj touto …

Slovenské stredné školy zvyšujú svoju kvalitu pomocou metódy peer review Čítajte viac »

Gastro Vianoce na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera 2019: veľkolepé, charitatívne a ekologické

V dňoch 10. a 11. decembra sa v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera (HAĽW) v Piešťanoch konali tradičné Gastro Vianoce, ktoré sú jedným z najdôležitejších podujatí na škole, a zároveň sú dňami otvorených dverí pre budúcich žiakov. Žiaci počas dvoch dní predviedli svoje zručnosti z oblasti gastronómie, nesmiernu dávku kreativity, i svoje prezenčné a obchodné zručnosti. Otváracej ceremónie Gastro Vianoc sa zúčastnili významné osobnosti, …

Gastro Vianoce na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera 2019: veľkolepé, charitatívne a ekologické Čítajte viac »

Zabezpečovanie kvality v OVP zvyšuje jeho atraktívnosť

V dňoch 28. – 29. novembra 2019 sa v Berlíne zišli experti na odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) a zástupcovia národných referenčných miest EQAVET z celej Európy, aby diskutovali o zvyšovaní atraktívnosti OVP prostredníctvom zabezpečovania jeho kvality. Podujatie organizoval sekretariát EQAVET spolu s DEQAVET (národné referenčné miesto EQAVET v Nemecku) a BIBB (Nemecký federálny inštitút pre OVP). Prvý deň podujatia účastníci nazerali na danú …

Zabezpečovanie kvality v OVP zvyšuje jeho atraktívnosť Čítajte viac »

Školenie koordinátorov kvality v Trenčianskom samosprávnom kraji

16. a 17. októbra sa v Trenčíne uskutočnilo ďalšie zo vzdelávacích podujatí zamerané na používanie metódy vzájomného hodnotenia kvality (peer review) v 32 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Školenie absolvovali budúci koordinátori kvality na stredných školách, ktorí budú koordinovať proces prípravy a realizácie vzájomného hodnotenia, prípravu sebahodnotiacej správy a priebeh hodnotiacej návštevy.

Trendy odborného vzdelávania a prípravy vo Fínsku

Fínsky systém odborného vzdelávania a prípravy (OVP) je považovaný za jeden z najatraktívnejších. Vyznačuje sa flexibilnými spôsobmi učenia sa a prípravy a individuálnym prístupom k učiacim sa. Vo Fínsku vstúpila 1. januára 2018 do platnosti reforma OVP, ktorá okrem iného mení aj spôsob preskúšavania žiakov*. Čo teda tvorí fínsky systém odborného vzdelávania a prípravy tak atraktívnym, že aj my …

Trendy odborného vzdelávania a prípravy vo Fínsku Čítajte viac »

Európsky týždeň odborných zručností 2019

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je podporiť význam odborného vzdelávania a prípravy pre študentov, učiacich sa a pre celú spoločnosť. Kladie dôraz na zvyšovanie atraktivity OVP, jeho kvalitu a povedomie o kvalitných odborných zručnostiach. Týždeň sprevádza množstvo podujatí v krajinách Európy na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa …

Európsky týždeň odborných zručností 2019 Čítajte viac »

Prezentácia peer review na porade riaditeľov TSK

Trenčiansky samosprávny kraj je prvým, v ktorom sa začína na stredných školách používať metóda vzájomného hodnotenia kvality. Na porade riaditeľov škôl zvolanej odborom školstva TSK prezentovala Mgr. Ľubica Gállová, vedúca odboru európskych politík Štátneho inštitútu odborného vzdelávania hlavné zásady používania metódy peer review a ďalší postup spolupráce medzi školami a ŠIOV.  Počas letných mesiacov bude …

Prezentácia peer review na porade riaditeľov TSK Čítajte viac »

Štúdia EK o budúcnosti EQAVET a ECVET

V januári 2019 Európska komisia zverejnila štúdiu o budúcnosti iniciatív ECVET a EQAVET, ktorých sa majú týkať posledné legislatívne úpravy naplánované v rámci Nového programu v oblasti zručností (2017). Štúdia rieši možné scenáre, ako bude po roku 2020 nastavené ich využívanie, pričom vychádza z názorov viac ako 80 expertov v OVP v celej EÚ. Možnosti ďalšieho používania týchto nástrojov v odbornom …

Štúdia EK o budúcnosti EQAVET a ECVET Čítajte viac »

Európsky týždeň odborných zručností 2018 vo Viedni: najlepšie momenty

Tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností, organizovaný Európskou komisiou a rakúskym predsedníctvom Európskej únie, sa uskutočnil vo Viedni od 5. do 9. novembra 2018. Vo videu z tohto vrcholného európskeho podujatia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy si môžete pozrieť najlepšie momenty týždňa. Ďalší týždeň odborného vzdelávania sa uskutoční v Helsinkách v októbri 2019! https://europa.eu/!CW86WU

Študijná návšteva zameraná na zabezpečovanie kvality v OVP

V marci 2019 zorganizoval Národný referenčný bod EQAVET študijnú návštevu vo Fínsku, ktorej sa zúčastnili zástupcovia ŠIOV, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislavského samosprávneho kraja a Asociácie stredných odborných škôl. Návšteva sa uskutočnila v spolupráci s Národným referenčným bodom EQAVET vo Fínsku a Národným ústavom vzdelávania v Českej republike. Cieľom návštevy bolo preskúmať …

Študijná návšteva zameraná na zabezpečovanie kvality v OVP Čítajte viac »