Sieť kvality

Sieť kvality predstavuje systematický model spolupráce medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy, podnikmi, tvorcami politík vzdelávania a odbornej prípravy a ďalšími zainteresovanými stranami. Cieľom Siete kvality je posilnenie dôvery a uľahčenie vzájomného učenia sa a zdieľania postupov zabezpečovania kvality OVP na národnej a medzinárodnej úrovni.

Výhody členstva v Sieti kvality

  • Účasť na národnom a medzinárodnom dialógu na tému zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP)
  • Účasť na školeniach na tému zabezpečovania kvality doma i v zahraničí
  • Možnosť zúčastniť sa študijných ciest v zahraničí
  • Vzájomné učenie sa a zdieľanie postupov zabezpečovania kvality na národnej a medzinárodnej úrovni
  • Medzinárodná spolupráca a príležitosti na nadviazanie ďalšej spolupráce v budúcnosti so zahraničnými organizáciami
  • Priam dialóg s expertmi na zabezpečovanie kvality OVP

Chcete byt súčasťou siete kvality vo vašej krajine? Radi Vás budeme kontaktovať, na základe vyplneného formuláru.