Školenie hodnotiteľov Peer review vo Zvolene (október 2022)

V rámci rekapitulácie sa na druhý deň ráno pýtame, čo sme robili počas školenia včera a odpoveďou je: „Hrali sme karty!“ Áno, účastníci sa nepomýlili. Aj také môže byť školenie hodnotiteľov Peer review.

 

V dňoch 11. a 12. októbra 2022 sa v hoteli Academic vo Zvolene stretli riaditelia, zástupcovia, učitelia, školskí psychológovia či sociálni pedagógovia, aby sa dozvedeli napríklad aj to kto je hodnotiteľaká je jeho úloha v procese zavádzania Peer review na stredných školách.

24 účastníkov od Bratislavy po Bardejov diskutovalo o oblastiach kvality, o silných stránkach a výzvach, ktorým aktuálne čelí ich škola. A áno, popritom sme stíhali hrať aj karty, pri ktorých sme si uvedomili, ako každý dokáže vnímať zmeny inak a prispôsobovať sa im.

Počas dvoch dní sme analyzovali sebahodnotiace správy, vžívali sme sa do rôznych rolí, aby sme pochopili nazeranie na tému z pohľadu všetkých aktérov, ktorí sú do procesu vzájomného hodnotenia zapojení.

Námestníčka riaditeľa pre celoživotné vzdelávanie, Mgr. Ľubica Gállová, predstavila účastníkom aj SIEŤ KVALITY– jej výhody, ako aj vyplývajúce úlohy budúcich členov, ktorí by chceli byť súčasťou systematického modelu spolupráce.

Aj napriek tomu, že proces Peer review je zaobalený do mnohých cudzích či komplikovaných slov, účastníci hodnotia metódu vzájomného hodnotenia kvality ako motivačnú, zaujímavú a potrebnú.

Na základe hodnotiaceho dotazníka vyplynulo, že až 86,7% sa chce stať členom siete kvality a 80% sa chce stať hodnotiteľom/kou Peer review.