Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2022 

AJ TENTO ROK SA EURÓPSKE INICIATÍVY EQAVET A EUROPASS ZÚČASTNIA MEDZINÁRDNÉHO VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM (MVCF) ZAMERANÉHO NA TÉMU “ETIKA V PODNIKANÍ”

Prezenčná forma MVCF 2022 sa uskutoční v priestoroch Kia Slovakia s. r. o. Vzdelávacie stredisko, Gbeľany – Žilina v dňoch 18. a 19. októbra 2022.

Na veľtrhu sa okrem slovenských cvičných firiem odprezentujú až študenti z Čiech, Rumunska, Turecka a Slovinska. 

PEN Worldwide (Practice Enterprise Network) zastúpi na veľtrhu Vicky Hadler z Nemecka, projekt MESU Harun z Turecka, projekt MULTINA Vicky Hädler a ďalší.

Oficiálne otvorenie prebehne 18.10.2022 o 10:00 hod. v Auditóriu. V prvý deň sa môžete tešiť na “Elevator Pitch” (súťaž v kategórii 90´ vo výťahu), príspevok od prezidentky S. Mištíkovej zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska, súťaž v kategórii Stánok a mnoho ďalšieho. 

V druhý deň sa bude pokračovať elektronickými prezentáciami cvičných firiem, môžete si vypočuť prednášku o robotike, či príspevok zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid). 

Iniciatívy EQAVET a EUROPASS budú mať počas celých dvoch dní na vľtrhu stánok, okrem toho budeme mať v druhý deň prezentáciu v seminárnej miestnosti.

Viac o podrobnom programe a podmienkach súťaže sa dočítate na http://www.sccf.sk/medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem-2022-3a.html.

Tešíme sa na vašu účasť.