Česko-slovenský webinár na tému zabezpečovania kvality v OVP