WEBINÁR ÚLOHA REGIONÁLNYCH AKČNÝCH PLÁNOV V ROZVOJI KVALITY VZDELÁVANIA

Podujatie s názvom Úloha regionálnych akčných plánov v rozvoji kvality vzdelávania sa uskutočnil dňa 21.4.2022 online
 
🖥 Webinár bol určený pre zamestnancov samosprávnych krajov a pre pedagogických zamestnancov, na ktorý sa pripojilo 27 účastníkov zo Slovenskej a Českej republiky.
 
Cieľom stretnutia bola inšpirácia a výmena skúseností z českého národného projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP), ktorý bol zameraný na metodickú podporu v oblasti OVP pri využívaní akčného plánovania na úrovni kraja a škôl.
 
Podujatie otvorila námestníčka riaditeľa pre celoživotné vzdelávanie, Ľubica Gállová a pokračovala manažérka projektu Podpora krajského akčního plánování z NPI, Lenka Řeháková. Regionálny pohľad na projekt nám predstavil Radovan Výsmek z odboru školstva, mládeže a športu v Zlínskom kraji a na záver nám svoje skúsenosti z pohľadu školy opísali Jiří Durďák a Marek Machalík z Obchodnej akadémie v Uhorskom Hradišti. 
 
Záznam z podujatia v podobe 3 zostrihaných videí nájdete na: https://okvalite.sk/videa/