Pozvánka: On-line akadémia – iniciatívy EÚ vo vzdelávaní

V novembri sa uskutoční séria podujatí Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (úsek celoživotného vzdelávania) s názvom On-line akadémia – iniciatívy EÚ vo vzdelávaní, v ktorých sa postupne predstavia iniciatívy EÚ, ktoré zastrešuje úsek CŽV, no najmä budú predstavené novinky z týchto oblastí.

Dátumy:

22. november 2021 – Vzdelávanie dospelých

24. november 2021 – Kvalita vo vzdelávaní

23. november 2021 – EUROPASS

Registrácia na podujatie Kvalita vo vzdelávaní bude čoskoro k dispozícii aj na našej stránke.