Kam smerujú kroky vašich žiakov po ukončení štúdia?

Absolventi

Zaujíma vás, kam smerujú kroky vašich žiakov po ukončení štúdia?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, kam sa po skončení štúdia podeli vaši absolventi? Čo robia, aké sú ich skúsenosti a ako hodnotia svoje doterajšie vzdelanie? Odpovede na tieto otázky vám môže priniesť trasovanie absolventov, nástroj na systematický zber dát, vďaka ktorému získate cenné informácie, ktoré vám pomôžu zefektívniť výučbu a zlepšiť tak uplatnenie vašich žiakov na trhu práce.

Prečo je trasovanie absolventov dôležité?

  • Získate prehľad o trhu práce: zistíte, aké sú aktuálne požiadavky zamestnávateľov a aké zručnosti sú pre uplatnenie sa v danom odbore kľúčové.
  • Zhodnotíte efektivitu vzdelávacích programov: spätná väzba od absolventov vám napovie, či vaše programy zodpovedajú potrebám trhu práce a očakávaniam žiakov.
  • Zvýšite spokojnosť absolventov: aktívnym záujmom o ich kariérny rozvoj ukážete, že vám záleží na ich názore.
  • Získate konkurenčnú výhodu: kvalitné trasovanie absolventov je skvelým nástrojom pre propagáciu. Ak ukážete, že vaši absolventi sú so svojím vzdelaním spokojní, zvýšite tým atraktivitu vašej školy.

Ako trasovanie absolventov prebieha?

Trasovanie absolventov sa zvyčajne realizuje formou dotazníkov, ktoré sa posielajú absolventom v rôznych časových obdobiach po skončení štúdia.
Dotazníky sa zameriavajú na rôzne oblasti, napríklad:

  • Uplatnenie na trhu práce: akú prácu absolvent vykonáva, jej súlad s vyštudovaným odborom a spokojnosť so zamestnaním.
  • Ďalšie štúdium: či absolvent pokračuje v štúdiu na vysokej škole alebo absolvoval ďalšie vzdelávanie.
  • Spätná väzba na výučbu: hodnotenie kvality výučby, prínosu vzdelávania a prístupu učiteľov.
  • Informácie o využívaní zručností nadobudnutých počas štúdia v praxi.
  • Vplyv stáží Erasmus+: aký mali vplyv na ich profesijný život a ďalšie štúdium.

Prínosom trasovania absolventov sú kvalitnejšie vzdelávacie programy, ich vyššia relevancia pre trh práce, spokojnejší študenti a posilnená reputácia vašej školy.

Chcete sa dozvedieť viac?

Zúčastnite sa online školenia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktoré sa uskutoční 20.júna 2024 : registrácia

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na eqavet@siov.sk

Spoločne môžeme formovať úspešnú budúcnosť vašich žiakov!

 

 

Foto: Pexels