Európsky týždeň odborných zručností 2020

Sídlom podujatí celoeurópskeho významu piateho ročníka Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ) bude Berlín, v dňoch 9. až 13. novembra 2020.

Čoskoro bude možné registrovať vami organizované podujatia pod záštitou ETOZ na oficiálnej stránke Európskej komisie.

Stránka okvalite.sk bude pravidelne publikovať informácie spojené s Európskym týždňom odborných zručností 2020. Pre viac informácií o ETOZ navštívte oficiálne stránky Európskej komisie alebo článok o Európskom týždni odborných zručností 2019.