CEDEFOP vydal jubilejný (100.) newsletter

CEDEFOP (Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy) zhŕňa najnovšie dianie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy vo svojom jubilejnom stom newslettri. Newsletter je dostupný na stránke CEDEFOP.