BUDOVANIE KULTÚRY KVALITY V ŠKOLE V BANSKEJ BYSTRICI

5. apríla 2022 sa v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnilo školenie na tému „Budovanie kultúry kvality v škole.“

 

 

Podujatia sa zúčastnilo 32 účastníkov, ktorí boli z radov pedagógov, zamestnancov Metodicko-pedagogického centra a zástupcov projektu „Catching up Regions“ z VÚC BB.

 

Stretnutie otvorila Ľubica Gállová, námestníčka riaditeľa pre celoživotné vzdelávanie, ktorá hovorila o tom, ako chápať a pracovať s EQAVET či o nástrojoch a princípoch zabezpečovania kvality.

 

V druhom bloku Tatiana Pončáková, odborná zamestnankyňa pre úsek celoživotného vzdelávania, priblížila tému budovania kultúry kvality v škole a využívať nástroje zabezpečovania kvality na strategické plánovanie či ako vybrať vhodné nástroje pre strategické plánovanie.

 

V poslednom bloku Jana Čuvalová, odborná zamestnankyňa pre úsek celoživotného vzdelávania, spracovala interaktívnou formou tému motivácie učiteľov, aby sa aktívne zapájali do tímov kvality.

 

Počas celého podujatia vznikali veľmi produktívne diskusie a prebiehali inšpiratívne výmeny skúseností.

 

Na základe hodnotiace dotazníka sa preukázalo, že školenie splnilo očakávania účastníkov, čo nás veľmi teší a veríme, že sa spoločne stretneme na ďalších podujatiach, či už v rámci Mesiaca kvality alebo mimo neho.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a BBSK za poskytnutie priestorov.

Ľubica Gállová, námestníčka riaditeľa pre celoživotné vzdelávanie na školení Budovanie kultúry kvality v škole.