2 dni – 2 školenia ku kvalite v Trenčíne

V rámci Mesiaca kvality sme sa zastavili po Žiline a Košiciach v obľúbenom Trenčíne. Práve trenčianske stredné školy patria ku skúsenejším, ktoré sa vzájomnému hodnoteniu venujú už niekoľko rokov. Preto sme školenie zamerali najmä na tvorbu akčného plánu ako poslednej štvrtej fázy vzájomného hodnotenia v rámci cyklu kvality. Ten vychádza zo záverečnej správy s odporúčaniami od hodnotiteľov, ktoré treba docieliť.  Bolo zaujímavé vidieť, aké rozdielne skúsenosti z hodnotenia na viac ako 15 školách priniesli jednotliví účastníci do diskusie a navzájom si ich zdieľali.

Na to, aby boli v zostavovaní a v následnom plnení akčného plánu úspešní, je potrebné stanoviť si ciele formou smart. Nastaviť si špecifický (S), merateľný (M), dosiahnuteľný (A), relevantný (R) a časovo ohraničený cieľ (T) v tak rôznorodom prostredí s rozličnými potrebami viacerých cieľových skupín ako je škola, nie je vôbec ľahké. V rámci školenia sme preto venovali čas cvičeniam na jednoduchšie stanovovanie si smart cieľov a postupne prešli do konkrétneho nastavovania si akčného plánu v tímoch. Na záver sme uvítali spoločnú reflexiu.

Tešíme sa na ďalšie aktivity v rámci Mesiaca kvality.  Najbližšie už zajtra vo Zvolene v rámci školenie pre hodnotiteľov procesov peer review.