Kontakty

Národný referenčný bod EQAVET v SR

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Odbor európskych politík

Poštová adresa: Bellova 54/A, Bratislava

Kancelária: Stromová 9, Bratislava

E-mail: eqavet@siov.sk

www.eqavet.sk

www.okvalite.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania je Národným referenčným bodom (NRB) EQAVET od roku 2014. NRB je súčasťou európskej siete EQAVET, ktorú tvoria referenčné body v členských štátoch Európskej únie:

Národné referenčné body v EÚ

Národné referenčné body v EÚ

Sieť pre zabezpečovanie kvality v Európe riadi Sekretariát EQAVET v spolupráci s Európskou komisiou.

Sekretariát EQAVET 

Quality and Qualifications Ireland (QQI)
10 Lower Mount Street
Dublin 2
Ireland

www.eqavet.eu