Kontakty

Národné referenčné miesto EQAVET v SR

  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Úsek celoživotného vzdelávania
  • Poštová adresa: Bellova 54/A, Bratislava
  • Kancelária: Stromová 9, Bratislava
  • E-mail: eqavet@siov.sk
  • +421 903 469 778
  • www.siov.sk
  • www.okvalite.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania je Národným referenčným miestom (NRM) EQAVET od roku 2014. NRM je súčasťou európskej siete EQAVET, ktorú tvoria referenčné miesta v členských štátoch Európskej únie.

Sieť pre zabezpečovanie kvality v Európe riadi Sekretariát EQAVET v spolupráci s Európskou komisiou.

www.eqavet.eu