Centrá excelentnosti OVP ako budúcnosť úspešnej odbornej prípravy

Odborné vzdelávanie a príprava čelí v súčasnosti výzve, ktorá môže byť pre jeho budúcu podobu rozhodujúca. Transformácia systémov OVP v Európe s cieľom zabezpečiť responzívnosť na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce je kľúčová. Systém OVP by mal učiacim sa poskytnúť také vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré im umožnia prispôsobiť sa novému svetu a v budúcnosti vykonávať rôzne povolania.

Centrá excelentnosti by mali byť zamerané na žiakov, podnecovať inovácie, dlhodobú udržateľnosť, zamestnateľnosť a sociálnu inklúziu. Mali by byť v súlade s regionálnymi stratégiami, a poskytovať ako počiatočné OVP tak aj vzdelávanie dospelých, s využitím výhod, ktoré ponúka partnerstvo s regionálnymi zamestnávateľmi.   

Nový prístup k OVP, ktorý ponúkajú centrá excelentnosti, môže výrazne zvýšiť atraktívnosť, relevanciu a kvalitu OVP. Dôvodom je adaptibilita ponúkaných zručností so zreteľom na potreby regionálnych zamestnávateľov.

Počas virtuálnej konferencie Centrá excelentnosti OVP – ekosystém zručností pre inovácie, regionálny rozvoj a sociálnu inklúziu, ktorá sa uskutoční 16. júna v čase od 9:00 do 12:30, bude predstavených päť príkladov pilotných projektov schválených v rámci prvej výzvy Európskej komisie, Centrá excelentosnti OVP. Počas konferencie bude predstavený prístup k excelentnosti OVP a budúcim platformám odbornej excelentnosti. Konferencia poskytne mix politických vízií a stratégií a praktických príkladov pre úplné pochopenie konceptu excelentnosti OVP v európskom kontexte.

Registrácia na konferenciu je možná TU.

Viacej informácií o centrách excelentnosti OVP nájdete na stránkach Európskej komisie.