Zapojte sa do prieskumu názorov na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) realizuje v rámci projektu QUANTUM – QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET prieskum názorov na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku.

ŠIOV si Vás dovoľuje pozvať na diskusné fórum v rámci prieskumu názorov na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku, ktoré sa uskutoční v dňoch 14. a 22. apríla 2021 vždy o 14:00 hod. Pre registráciu a výber dátumu, ktorý Vám vyhovuje, prosím vyplňte nižšie uvedený dotazník, a realizátori prieskumu Vás následne budú kontaktovať na Vašej e-mailovej adrese.

Dotazník a diskusné fóra sú určené najmä zástupcom stredných odborných škôl, pedagógom, majstrom odbornej prípravy, zamestnávateľom a zástupcom zamestnávateľov, tvorcom politík a expertom.

Hlavnými cieľmi projektu QUANTUM sú vytvorenie spoločného systému trasovania absolventov OVP a vhodného rámca spolupráce (tzv. Sieť kvality), ktorý bude prínosom pre všetkých zúčastnených a umožní vzájomné učenie sa,

Cieľom dotazníka je vyzistiť názory dôležitých aktérov v oblasti OVP (stredné odborné školy, zamestnávatelia, tvorcovia politík, experti a ďalší) na Siete kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na Slovensku a kooperáciu aktérov v rámci siete.

Vyplnením dotazníka prispievate k diskusii o spolupráci rôznych aktérov v oblasti OVP a zvyšovaní kvality OVP na Slovensku. Za účasť na prieskume Vám vopred ďakujeme.

Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke projektu (v anglickom jazyku) alebo na stránke siov.sk (v slovenskom jazyku).

Prípadné otázky prosím adresujte na: eqavet@siov.sk

Prieskum sa realizuje s finančnou podporou Európskej komisie v rámci projektu Eramus+ – QUANTUM – QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET (projektové číslo: 2020-1-SK01-KA202-078249), ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rokoch 2020 – 2022.