Stredoškolák – Hrdina remesla

Trenčianske výstavisko opäť privíta výstavu Stredoškolák – Hrdina remesla

 

spoločnosť EXPO CENTER, a.s. Trenčín s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizuje v poradí 22. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl spojený s predajom pod názvom  STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA. 

Prezentačná výstava stredných škôl sa po dvojročnej odmlke uskutoční počas dvoch októbrových dní, a to vo štvrtok 6. a v piatok 7.10.2022. Žiaci základných škôl, ich pedagógovia i rodičia sa môžu tešiť na niekoľko noviniek.

Stredné školy vďaka 22. ročníku výstavy znova dostanú príležitosť prezentovať portfólio možností štúdia rôzneho zameraniaStredoškolák – Hrdina remesla chce nadviazať na svoju tradíciu spojky medzi žiakmi základných škôl, ich budúcimi strednými školami a zamestnávateľmi z regiónu i mimo neho.  

Výstava je zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo,  obchod a služby, ale aj odbory vyučované na stredných školách a školách s nadstavbovým vzdelávaním.

Pripravený je bohatý sprievodný program, vôbec po prvýkrát sa v areáli výstaviska uskutočnia ukážky nárazu auta na trenažéri, ktoré bude zabezpečovať SOŠ technická Dubnica nad Váhom či komentované ukážky využívania dronov pedagóga zo SOŠ Pruské. Tešiť sa tiež možno na ukážky diagnostiky automobilu z dielne SOŠ letecko-technickej Trenčín alebo záchrany človeka, ktoré predstavia žiaci a pedagógovia Súkromnej strednej odbornej školy Trenčín či župných stredných zdravotníckych škôl. Škola umeleckého priemyslu Trenčín ponúkne vďaka módnej prehliadke pohľad na aktuálne či historické trendy obliekania. Chýbať nebudú ani súťaže, školy budú súťažiť o najlepší technický, umelecký a top exponát.    

Slávnostné otvorenie výstavy je naplánované v pavilóne 1 vo štvrtok 6.10.2022 o 9.00 h.  

Viac informácií nájdete na http://www.hrdinaremesla.sk/