Register Peer Review

Názov školyStav realizácieOblastiCertifikát
Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislavaukončené
Gymnázium Dubnica nad Váhomukončené
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystricav procese – pozastavené pre COVID19
Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhomsebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola Pruskésebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhomsebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná priemyselná škola Považská Bystricasebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola, Trenčínsebahodnotiaca správa odovzdaná
Obchodná akadémia, Prievidzasebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhomsebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčínsebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej, Trenčínsebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola, Handlovásebahodnotiaca správa odovzdaná
Gymnázium Partizánskesebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Púchovsebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná zdravotnícka škola, Prievidzasebahodnotiaca správa odovzdaná
Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhomsebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola, Stará Turásebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná priemyselná škola, Myjavasebahodnotiaca správa odovzdaná
SPŠ stavebná Emila Belluša, Trenčínsebahodnotiaca správa odovzdaná
Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravousebahodnotiaca správa odovzdaná
Gymnázium, Považská Bystricasebahodnotiaca správa odovzdaná
Gymnázium, Myjavasebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola, Považská Bystricasebahodnotiaca správa odovzdaná
Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčínsebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidzasebahodnotiaca správa odovzdaná
Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčínsebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové mesto nad Váhomsebahodnotiaca správa odovzdaná
Škola umeleckého priemyslu Trenčínsebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystricasebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola, Prievidzasebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná športová škola Trenčínsebahodnotiaca správa odovzdaná
Obchodná akadémia, Považská Bystricasebahodnotiaca správa odovzdaná
Stredná odborná škola, Novákysebahodnotiaca správa odovzdaná
Spojená škola Púchovsebahodnotiaca správa odovzdaná