Register škôl zapojených do Peer Review

Názov školy Adresa školy Stav
Stredná priemyselná škola strojnícka Fajnorovo nábrežie 52/5, 811 02 Bratislava Uskutočnená hodnotiaca návšteva
Gymnázium – Dubnica nad Váhom Školská 2, Dubnica nad Váhom Uskutočnená hodnotiaca návšteva
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica Uskutočnená hodnotiaca návšteva
Spojená škola Púchov I. Krasku 491, Púchov Uskutočnená hodnotiaca návšteva
Stredná odborná škola – Stará Turá Športová 675, 916 01 Stará Turá Uskutočnená hodnotiaca návšteva
Stredná priemyselná škola Myjava Ul. SNP 413/8, Myjava Uskutočnená hodnotiaca návšteva
Stredná priemyselná škola dopravná Študentská 23, Trnava Uskutočnená hodnotiaca návšteva
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Kostolná 162/3, 900 01 Modra Tvorba sebahodnotiacej správy
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola Pruské Pruské 294, 018 52 Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica Ulica slovenských partizánov 1132/52 Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola Trenčín Pod Sokolicami 14, Trenčín Vytvorená sebahodnotiaca správa
Obchodná akadémia Prievidza F. Madvu 2, 971 29 Prievidza Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola obchodu a služieb – Trenčín Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej Trenčín Veľkomoravská 14, Trenčín Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola Handlová Lipová 8, Handlová Vytvorená sebahodnotiaca správa
Gymnázium Partizánske Komenského 2/1074, Partizánske Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov Ul. 1. mája 1264, Púchov Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná zdravotnícka školaPrievidza Vinohradnícka 8, Prievidza Vytvorená sebahodnotiaca správa
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Staničná 4, Trenčín Vytvorená sebahodnotiaca správa
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou Uskutočnená hodnotiaca návšteva
Gymnázium Považská Bystrica Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica Vytvorená sebahodnotiaca správa
Gymnázium Myjava Jablonská 301/5, 907 01 Myjava Vytvorená sebahodnotiaca správa
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 1. mája 2, 911 35 Trenčín Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza Nábr. J. Kalinčiaka č. 1, 971 01 Prievidza Vytvorená sebahodnotiaca správa
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Vytvorená sebahodnotiaca správa
Škola umeleckého priemyslu Trenčín Staničná 8, 911 05 Trenčín Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica Školská 230, Považská Bystrica Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola Prievidza T. Vansovej 32, Prievidza Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná športová škola Trenčín Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín Vytvorená sebahodnotiaca správa
Obchodná akadémia Považská Bystrica Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola Nováky Rastislavova 332, Nováky Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Námestie SNP 5, Partizánske Vytvorená sebahodnotiaca správa
Gymnázium Púchov Ulica 1. mája 905, Púchov Vytvorená sebahodnotiaca správa
Stredná odborná škola Považská Bystrica

Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica

Vytvorená sebahodnotiaca správa