Úvodné online školenie: Trasovanie absolventov

Trasovanie absolventov

Viac ako 150 zástupcov škôl sa 20. júna 2024 zúčastnilo úvodného online školenia venovaného trasovaniu absolventov. Vďaka tomuto nástroju môžu školy získať cenné informácie o tom, kam sa ich absolventi po skončení štúdia uberajú a aké sú ich skúsenosti s uplatnením sa na trhu práce. Tieto informácie sú kľúčové pre zefektívňovanie vzdelávacích programov a prispôsobovanie ich aktuálnym potrebám trhu práce.

Čo je trasovanie absolventov a ako s ním začať?

Mgr. Ľubica Gállová a Mgr. Tatiana Pončáková zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) predstavili trasovanie absolventov ako jeden z nástrojov zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní a príprave. Účastníci sa dozvedeli, aké sú ciele trasovania absolventov a aký prínos má pre školy.

Priblížili tiež, aké údaje a akou formou je potrebné v rámci trasovania absolventov od žiakov zbierať a venovali sa aj téme národného dotazníka, kto je zodpovedný za jeho prípravu a tiež, čo je úlohou samotných škôl. Samozrejmosťou je metodická podpora a rôzne nástroje na uľahčenie procesu trasovania absolventov zo strany ŠIOV.

Prednášajúce ďalej ponúkli praktické tipy z oblasti spracúvania osobných údajov a GDPR, aby školy postupovali v súlade s legislatívou, a zároveň motivovali absolventov k vypĺňaniu dotazníkov.

Tvorba školských dotazníkov a zber dát

Ing. Ľuba Habodászová z Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) sa zamerala na možnosti tvorby školských dotazníkov. Účastníkom poradila, kde vedia dohľadať údaje o absolventoch a ako začať s vlastným zberom dát.

Mgr. Ján Veselý z Univerzity Komenského v Bratislave ponúkol účastníkom vhľad na analýzu a vyhodnocovanie zozbieraných údajov. Účastníci sa dozvedeli, ako získané informácie spracovať a interpretovať tak, aby z nich mali čo najväčší úžitok.

A čo ďalej?

Ďakujeme všetkým účastníkom a veríme, že do trasovania absolventov sa rozhodne zapojiť čo najviac škôl. Ak ste sa nestihli registrovať na školenie a radi by ste sa o tejto téme dozvedeli viac, pozrite si prezentácie a záznam z webinára v závere článku alebo nás kontaktujte na eqavet@siov.sk.

Pre možnosť registrácie kliknite SEM 

Otázky ohľadom dotazníkov a technickej podpory môžete už teraz zasielať na: dotazníky@siov.sk

Prezentácie zo školenia nájdete tu: