Dokumenty

Zabezpečovanie kvality v OVP – Krátka príručka pre poskytovateľov OVP 

Dokumenty k metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review)

 

HODNOTITEĽ

 

ŠKOLA

 

Legislatíva a dokumenty EÚ

Dokumenty a publikácie o EQAVET a zabezpečovaní kvality v OVP