Dokumenty

Zabezpečovanie kvality v OVP – Krátka príručka pre poskytovateľov OVP 

Dokumenty k metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review)

PRÍRUČKA VZÁJOMNÉHO HODNOTENIA

Legislatíva a dokumenty EÚ

Dokumenty a publikácie o EQAVET a zabezpečovaní kvality v OVP