Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP

Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP buduje kapacity profesionálov v oblasti technického a odborného vzdelávania a prípravy (TVET), aby sa mohli stať agentmi zmien vo svojich inštitúciách a krajinách. Možnosť prihlásiť sa do programu trvá do 21. mája 2021.

Tohto roku sa program zameria primárne na zručnosti pre digitálnu transformáciu: Ako môžu inštitúcie TVET reagovať na budúce požiadavky? Je to z dôvodu, že pandémia COVID-19 urýchlila proces digitalizácie trhu práce. V budúcnosti bude 9 z desiatich povolaní vyžadovať využívanie digitálnych zručností. Digitálna transformácia si vyžaduje zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovníkov, rozvoj podnikateľských schopností a poskytovanie kariérového poradenstva, najmä pre nezamestnanú mládež.

Systémy OVP musia reagovať na tieto meniace sa požiadavky na trhu práce. Ale aj keď pandémia viedla k veľkému posunu smerom k dištančnému štúdiu a zameraniu na budovanie digitálnych kapacít, mnoho krajín bojovalo s implementáciou online vzdelávacích programov. Pandémia odhalila existujúce zraniteľné miesta a zdôraznila význam inštitúcií OVP s cieľom splniť požiadavky digitálnej transformácie.

Konkrétne sa program zameriava na zodpovedanie týchto otázok:

 1. Vplyv digitálnej transformácie na trh práce. Ako môžu systémy OVP reagovať na budúce požiadavky? Aké sú požadované digitálne zručnosti?
 2. Väzba medzi digitálnou transformáciou a udržateľným rozvojom. Ako môžu inštitúcie využiť digitálnu transformáciu a prispieť k udržateľnému rozvoju?
 3. Posilňovanie inštitúcií OVP. Ako je možné posilniť a podporiť inštitúcie, aby splnili požiadavky digitálnej transformácie?

Program sa uskutoční on-line výlučne v anglickom jazyku. Program spája odborníkov a lídrov z celého sveta v pútavom prostredí. Každý webinár začína prezentáciou o najnovších trendoch a príkladoch a potom zapája účastníkov do skupinových prác, úloh, zdieľania skúseností a prípadových štúdií.

Program sa uskutoční v dvoch obdobiach:

 1. september 2021
 2. november 2021

Rozsah programu:

Očakáva sa, že sa účastníci v priebehu jedného mesiaca zúčastnia najmenej piatich webinárov (približne 1 webinár týždenne). Každý webinár bude trvať približne 2 hodiny. Medzi webinármi bude niekedy potrebné venovať cca 1 hodinu času na splnenie úloh.

Komu je program určený?

Program je určený najmä profesionálom z oblasti OVP z centier UNEVOC a ďalších inštitúcií OVP, ktorí sú súčasnými alebo potenciálnymi lídrami alebo „aktérmi zmeny“ v ich inštitúciách.

Uchádzači by mali spĺňať nasledujúce kritériá:

 • Zamestnaný/á v inštitúcii OVP na pozícii stredného až vyššieho manažmentu, alebo s dosahom na vykonávané zmeny.
 • Minimálne 5 rokov odbornej praxe
 • Schopný/á komunikovať v angličtine
 • Zaviazaný/á k aktívnej účasti na webinároch, ako aj k skupinovým prácam a úlohám
 • Prístup k stabilnému pripojeniu na internet

Výhody účasti na programe:

 • Rozšírte svoju profesionálnu sieť a vymieňajte si skúsenosti
 • Získajte medzinárodné ohlasy a pohľady na globálne a regionálne problémy a výzvy
 • Pripojte sa k jedinečnej globálnej sieti lídrov
 • Účasť na vedúcom programe UNESCO-UNEVOC TVET znamená, že sa stanete členom rastúcej globálnej siete vedúcich.

VIACEJ INFORMÁCIÍ O PROGRAME A MOŽNOSŤ REGISTRÁCIE

Možnosť registrácie je otvorená do 21. mája 2021.

Všetci uchádzači budú informovaní o výsledku procesu podávania žiadosti. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte unevoc.leadership@unesco.org.