EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ 2022

Vedeli ste, že odborné vzdelávanie a príprava je jednou z najlepších ciest k zamestnaniu? V celej EÚ majú nedávni absolventi programov odborného vzdelávania a prípravy na vyššej stredoškolskej úrovni a na postsekundárnej úrovni výrazne lepšiu zamestnateľnosť ako nedávni absolventi všeobecného vzdelávania: miera zamestnanosti absolventov odborného vzdelávania a prípravy bola v roku 2020 76,1 % v porovnaní s 58,3 % absolventov všeobecného vzdelávania.

Keďže odborné zručnosti sú ústredným bodom programu EÚ v oblasti mládeže a zamestnanosti, Európska komisia oznamuje návrat Európskeho týždňa odborných zručností (European vocational skills week). 

Európska komisia organizuje Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ) v spolupráci s francúzskym predsedníctvom Rady Európskej únie. Zameriava sa na tému odborného vzdelávania a odbornej prípravy (OVP) a ekologického prechodu, pričom sa skúma, aké zručnosti sú potrebné na ceste k zelenému hospodárstvu. Táto téma je v súlade s Európskou zelenou dohodou – záväzkom EÚ prijať všetky potrebné kroky na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 – ktorá zahŕňa opatrenia na vybavenie ľudí vhodnými zručnosťami pre zamestnanie v ekologickom hospodárstve. 

Iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa začala v roku 2016, spája všetky zainteresované strany – učiteľov, organizácie, študentov a školiteľov – pod jednou strechou, aby predstavili mnohé výhody, ktoré odborné vzdelávanie a príprava ponúka mladým ľuďom aj dospelým. S ohľadom na budúce zručnosti, ktoré budú potrebné, a na realitu súčasného trhu práce sa odborné vzdelávanie a príprava snaží vybaviť každého potrebnými kvalitnými zručnosťami, aby mohol rozvinúť svoj skutočný potenciál.

ETOZ, ktorý sa koná už šiesty rok a zhoduje sa s Európskym rokom mládeže 2022 , vyvrcholí udelením ceny za vynikajúce výsledky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 

Nicolas Schmit, európsky komisár pre zamestnanosť a sociálne práva, povedal: “Aby sa Európa stala ekologickejšou a klimaticky neutrálnou, ľudia potrebujú správne zručnosti. Odborné vzdelávanie a príprava môžu byť riešením, ktoré ľudia hľadajú. Je vhodné pre študentov všetkých vekových kategórií.”

“Pridajte sa k nám počas Európskeho týždňa odborného vzdelávania a prípravy a pomôžte nám zvýšiť povedomie o výhodách odborného vzdelávania a prípravy. Môžete k tomu prispieť organizovaním a účasťou na národných alebo miestnych podujatiach a povzbudením ľudí, ktorých poznáte, aby investovali do svojich zručností a do svojej budúcnosti.”

Pozrite si videoposolstvo komisára Schmita k Svetovému dňu odborného vzdelávania a prípravy.  

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ DO ETOZ?

Môžete sa zúčastniť online konferencie 18 a 19. mája 2022, pričom prvý deň konferencie bude v rámci panelovej diskusie “Udržateľná konkurencieschopnosť, sociálna spravodlivosť a odolnosť: Konkrétne príklady na národnej úrovni” rozprávať aj Karol Jakubík, riaditeľ odboru stredných škôl na MŠVVaŠ SR, alebo si môžete pozrieť Slávnostné udeľovanie cien za výnimočnosť v rámci Európskeho týždňa odborných zručností

Okrem sledovania konferencie je možné podeliť sa s vašimi aktivitami a zaregistrovať ich, aby vaše podujatie alebo činnosť boli uvedené na webovej stránke Európskeho týždňa odborných zručností.