JARNÉ AKTIVITY V NÁRODNOM REFERENČNOM MIESTE EQAVET

Národné referenčné miesto EQAVET pracuje na kvalite v odbornom vzdelávaní a príprave celoročne. Súčasná jar bola však trochu výnimočná. Konečne sa uvoľnili Covid opatrenia, a tak sme namiesto krízových riešení mohli realizovať aktivity v plnom nasadení. Spustili sme 1. ročník Národnej ceny kvality v OVP, ktorého cieľom bolo nie len oceniť, ale najmä vydvihnúť stredné odborné vzdelávanie na Slovensku, jeho význam a výsledky. Zo všetkých krajov na Slovensku sme napokon vybrali 4 školy, ktoré získali ocenenie v kategóriách:

Vyhlásenie víťazov Národnej ceny kvality v OVP bolo vyvrcholením Mesiaca kvality OVP 2022, ktorý bol plný zaujímavých podujatí zameraných na široké pole pôsobnosti odborného vzdelávania a prípravy. Išlo napríklad o:

  • Školenie pre pedagogických zamestnancovv Banskobystrickom kraji, ktoré bolo zamerané na tému „Budovanie kultúry kvality v škole“
  • Diskusné fórum Quo Vadispre zástupcov stredných priemyselných škôl
  • Webinár pre VÚC SR, ktorého cieľom bola inšpirácia  a výmena skúseností s VÚC ČR a ich národného projektu „Podpora krajského akčního plánování“

Po úspešnej konferencii „Excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave – výzva do budúcnosti“ sme sa do hĺbky zamerali na zvyšovanie kvality vo vzdelávacích inštitúciách. Prostredníctvom Peer review (Metóda vzájomného hodnotenia kvality, ktorej podstatou je hodnotenie kolegami (peers) z rovnakého alebo podobného profesionálneho prostredia) sme sa na odborných školách v Trenčianskom kraji snažili ich vypočuť, pochopiť ich problémy a pokúsili sa podporiť ich pri snahe o zabezpečenie a rozvoj kvality vo vybraných oblastiach.

Okrem národných peer review sme boli súčasťou aj medzinárodného Peer review, kde sme hodnotili  spolu s kolegami z Rakúska, Holandska, Nemecka a Litvy kvalitu na Národnom pedagogickom inštitúte (NPI) v Prahe. Online peer review sa konalo v dňoch 13.-14.6.2022. 

Najbližšie nás čaká školenie s názvom „Podpora škôl pri zavádzaní procesov zabezpečovania kvality“, ktoré sa uskutoční 28.júna 2022 v Žiline. Cieľom podujatia je predstaviť zástupcom odborného vzdelávania SIEŤ KVALITY, jej výhody, ako aj úlohy budúcich členov. Po letných prázdninách vám prezradíme všetko dôležité a zaujímavé o nových členoch Siete kvality a jej aktivitách.