Mesiac kvality sme odštartovali v Žiline

Stredné odborné školy Žilinského kraja, cyklus kvality, SMART ciele, akčný plán- to sú kľúčové slová z workshopu zo dňa 4.4.2024.

 

Učitelia stredných odborných škôl v Žilinskom kraji mali na úvod stretnutia možnosť zažiť na vlastnej koži cyklus kvality. Na praktickej ukážke pochopili, že všetky 4 fázy cyklu sú dôležité a nie je možné ani jednu z nich vynechať. 

Akýkoľvek cieľ chceme v zlepšovaní kvality školy dosiahnuť, musíme ho pred implementáciou naplánovať, následne priebežne merať dopad prebiehajúcich zmien a na záver zhodnotiť celý proces.

Na to, aby sme boli v tomto úspešní, je potrebné stanoviť si tzv. SMART ciele. Účastníci si uvedomili, že pokiaľ si nastavujú osobné ciele, majú v tom úplne jasno. No akonáhle prejdeme do prostredia školy, ide to ťažšie. Pretože nastaviť si špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo ohraničený cieľ v tak rôznorodom prostredí s rozličnými potrebami viacerých cieľových skupín nie je ľahké. 

Počas workshopu sme si okrem stanovovania efektívnych smart cieľov vyskúšali vytvárať akčný plán s konkrétnymi krokmi, ktorý sa od nich odvíja. 

Pri záverečnej reflexii sme si uvedomili, že najbližšie školenie na túto tému je potrebné naplánovať na dva dni, aby sme si boli istí, že každý účastník a každá účastníčka odchádza s cieľmi našitými presne na svoju školu.