Príručka pre poskytovateľov OVP

Národné referenčné miesto EQAVET, ktoré pôsobí v rámci Úseku celoživotného vzdelávania na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania vydalo krátku príručku pre poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“) pod názvom Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave.

Európsky referenčný rámec zabezpečovania kvality OVP (ďalej len „EQAVET“) predstavuje osvedčené postupy a nástroje zabezpečovania kvality OVP v počiatočnom (školskom) vzdelávaní, ako aj vo vzdelávaní dospelých. Hlavný cieľom našej príručky je zvýšiť povedomie o potrebe zabezpečovania kvality v OVP a predstaviť spôsoby ako na to.

V príručke Vás okrem inšpiratívnych príloh z praxe čakajú základné informácie o:

  • Indikátoroch kvality
  • Cykle kvality
  • Vzájomnom hodnotení (peer review)
  • Trasovaní absolventov
  • Politike zabezpečovania kvality

Tlačenú verziu našej príručky môžete získať na rôznych EQAVET podujatiach, v online verzii je voľne dostupná TU.