Apríl ako mesiac kvality už po druhýkrát!

Mesiac apríl bude opäť nabitý podujatiami zameranými na zabezpečovanie a zvyšovanie kvality v OVP.

Prečo Mesiac kvality? 

Kvalita odborného vzdelávania a prípravy je na ŠIOV jednou z našich prioritných tém, a zostáva ňou aj v roku 2023. Kvalitná príprava mladých ľudí pred vstupom na trh práce, ako aj zvyšovanie a zmena kvalifikácií dospelých, sú významnými aspektmi, ktoré ovplyvňujú životy jednotlivcov počas ich aktívneho pracovného života. Okrem toho so sebou prináša aj prosperitu a ekonomický rozvoj celej spoločnosti. Počas apríla sa preto budeme zaoberať témami a aktivitami v rôznych segmentoch OVP, ktoré sú dôležité pre zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti poskytovania odborného vzdelávania.

Svojím vstupom počas Otvorenia Národnej ceny kvality OVP priamo podporil túto iniciatívu Slavomír Partila, RNDr. ,štátny tajomník MŠVVaŠ SR: “Zabezpečovanie kvality má množstvo aspektov a vyžaduje si zvýšené úsilie od manažmentov škôl aj samotných pedagógov a ďalších zamestnancov – či už ide o používanie rôznych nástrojov a metód, nastavenia procesov sebahodnotenia a zbierania spätnej väzby, aktívnu komunikáciu so zamestnávateľmi a ďalšími partnermi, sledovanie vývoja trhu práce, či nových pedagogických prístupov, obsahov a technológií. Som však presvedčený, že toto úsilie sa premieta do lepšej, modernejšej a atraktívnejšej ponuky pre žiakov, zvyšovaní jej responzívnosti na súčasné potreby v ekonomike a tiež vytvárania zdravého konkurenčného prostredia.”

Podujatie každý týždeň

Tento rok opäť otvárame príležitosť pre stredné odborné školy pochváliť sa svojimi výsledkami, dobrou praxou a výnimočnými prístupmi alebo projektmi prostredníctvom Národnej ceny kvality v OVP 2023. 

Počas otvorenia sme účastníkom priblížili okrem kategórií, do ktorých sa školy môžu prihlasovať aj podujatia organizované počas celého mesiaca. Sme rady, že podujatia sú výlučne mimo Bratislavy, čo je zmenou oproti minulému roku. Tešíme sa, že budeme môcť cestovať za vami a to konkrétne do Trnavského, Trenčianskeho a Košického kraja a zároveň bude možnosť načerpať skúsenosti aj z Českej republiky, kedy zájdeme do Jihomoravského a Zlínskeho kraja. Všetky podujatia a informácie o nich nájdete tu. 

Prezentáciu z Otvorenia mesiaca kvality nájdete tu: Otvorenie NCK 2023

Tešíme sa na všetky prihlášky do Národnej ceny kvality a taktiež na stretnutia s vami v apríli.