V Žiline sa vzdelávalo aj deň pred koncom školského roka!

PRVÝ SEMINÁR O TVORBE SEBAHODNOTIACEJ SPRÁVY V PROCESE PEER REVIEW V ŽILINE

 

V súčasnosti sa veľa hovorí o potrebe celoživotného vzdelávania sa učiteľov. To, že slovenskí pedagógovia majú záujem a chuť potvrdzuje fakt, že prišli na školenie aj deň pred koncom školského roka. Vážime si, že stredné odborné školy tému zabezpečovania a zvyšovania kvality považujú za kľúčovú a chcú sa v nej zlepšovať. Preto sme sa rozhodli zorganizovať prvé stretnutie k tvorbe sebahodnotiacej správy, ktorá predstavuje systematické zhodnotenie vybraných oblastí kvality.

Účastníci a účastníčky sa oboznámili s 14 oblasťami kvality a na základe swot analýzy si vybrali 2, ktoré pokladá ich inštitúcia za najpotrebnejšie. Okrem toho sme pracovali s príkladmi z praxe, tvorili vlastné sebahodnotiace správy na vybrané oblasti, dávali si navzájom spätnú väzbu a inšpirovali sa.

V priebehu budúceho školského roka má 7 škôl zo Žilinského samosprávneho kraja záujem o uskutočnenie vzájomného hodnotenia peer review. Viac o metóde sa dozviete tu:  https://okvalite.sk/co-je-to-peer-review/

Prezentácia zo stretnutia je k dispozícii tu: EQAVET školenie žilina 29.6.2023