doc. Juraj Vantuch: Výzvy pre odborné vzdelávanie a prípravu na Slovensku

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020 pripravilo NRM EQAVET v spolupráci so zástupcami ďalších európskych iniciatív na Slovensku, medzi ktoré patrí aj EUROPASS a EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe) minisériu informačných videí o odbornom vzdelávaní a príprave na Slovensku a v Európe.

NRM EQAVET pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý je tohto roku národným kontaktným miestom pre Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ). V rámci ETOZ iniciuje ŠIOV množstvo aktivít, zamierených na rôzne skupiny – malé a stredné podniky, cvičné firmy, ale aj verejnosť rôznych vekových kategórií. O aktivitách sa dočítate viac na stránke mesiacvzdelavania.sk.

Celú minisériu videí nájdete na YouTube kanály ETOZ. Označte “subscribe” tomuto kanálu, a nezmeškáte žiadne video z našej produkcie.

Ak ste ešte nevideli pozvánku k ETOZ 2020 od slovenskej ambasádorky Noémi Ráczovej a zástupcu Európskej Komisie Joao Santosa, video si môžete pozrieť TU.

doc. Juraj Vantuch v rámci minisérie videí rozpráva o výzvach, ktorým čelí odborné vzdelávanie a príprava na Slovensku a vytyčuje tri najpálčivejšie oblasti.