Konzorcium pre vzdelávacie mobility v oblasti OVP

Hlavným cieľom vzdelávacích mobilít jednotlivcov programu Erasmus+ je podporiť, inšpirovať a povzbudiť k rozvoju prostredníctvom osobnej skúsenosti zo zahraničia. 

Cieľová skupina vzdelávacích mobilít je nesmierne široká, patria sem študenti, zamestnanci, stážisti, učni, pracovníci s mládežou a mladí ľudia. 

Štátny inštitút odborného vzdelávania sa v roku 2021 odhodlal a získal akreditáciu ako koordinátor konzorcia pre vzdelávacie mobility jednotlivcov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. V rámci prvého roka mobilitných aktivít sme v školskom roku 2022/2023 zatiaľ zrealizovali 5 vzdelávacích mobilít pre 29 ľudí z členských organizácii konzorcia:

   

  Prostredníctvom „job shadowingov“ spoznávame rôzne organizácie, v rôznych krajinách, získavame množstvo pracovných inšpirácií a nových kontaktov pre budúcu spoluprácu. 

    

   1. V októbri 2022 sme sa vydali na prvú vzdelávaciu mobilitu nášho konzorcia do Španielska
   2. V decembri 2022 sme navštívili kolegov z Národnom pedagogickom inštitúte v Prahe
   3. Vo februári 2023 nás privítali v Agentúre pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých v Záhrebe 
   4. V marci 2023 sme vyslali pedagógov z Asociácie stredných odborných škôl Slovenska na jobshadowing do Centier excelentnosti v španielskom Baskicku
   5. V máji 2023 ďalšia skupina pedagógov z Asociácie stredných odborných škôl Slovenska nahliadla za inšpiráciou na Smíchovskú střední průmyslovú školu v Prahe
   6. V júli 2023 sme navštívili maďarských kolegov z NRP EQAVET v Budapešti

   1.  

   Pre neustály rozvoj aktivít nášho mobilitného konzorcia sme nepremeškali Training and Cooperation Activity (TCA) a názvom Consortium: Challenges and opportunities, ktorý organizovala Nórska Národná agentúra programu Erasmus+. TCA sa zúčastnilo 60 účastníkov z 15 krajín s rôznorodými skúsenosťami v role koordinátora mobilitného konzorcia. Preto sa aj vďaka tomuto eventu bohatému na informácie, workshopy a kontakty, tešíme na budúci školský rok a nové smerovanie nášho konzorcia.

   Koniec školského roka už klope na dvere ale my budeme za pracovnými inšpiráciami cestovať aj v lete.

   Pretože chuť a radosť z celoživotného vzdelávania nemajú prázdniny.