PROJEKTOVÉ OBDOBIE SA SKOČILO ALE SIETE KVALITY POKRAČUJÚ

V máji 2023 sme ukončili všetky aktivity projektu QUAlity Networks: fine – TUning Monitoring systems for better performances in VET (QUANTUM) programu Erasmus+ zameraného na podporu efektívnosti a relevantnosti odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Hlavným cieľom projektu bolo posilniť zabezpečenie kvality prostredníctvom sietí kvality vybudovaných na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku a Portugalsku.

ČO MÁME ZA SEBOU?

  • Projektové konzorcium definovalo usmernenia na vytváranie sietí kvality v odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré oslovujú kľúčových aktérov a zainteresované strany v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vysvetľujú kroky s cieľom vytvoriť a realizovať siete poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy a ďalších kľúčových aktérov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ako aj metódy a nástroje na monitorovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom sietí kvality, ako sú EQAVET, metodika vzájomného hodnotenia, sledovanie absolventov a kluby absolventov.
  • Program školenia QUANTUM “Budovanie kapacít pre implementáciu a udržateľnosť sietí kvality” obsahuje plán školenia, obsah školenia, výsledky vzdelávania a vzdelávacie materiály.
  • Na zmapovanie súčasnej situácie v oblasti zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy bol navrhnutý kvalitatívny skríningový dotazník, ktorý sa použil v krajinách zapojených do projektu a v rámci ktorého sa získalo takmer 300 odpovedí. Dotazník bude k dispozícii ako vzor pre ďalšie použitie zainteresovanými organizáciami.
  • Výsledky projektu sú k dispozícii na webovej stránke projektu

Dňa 5. mája 2023 sa v rakúskom Salzburgu uskutočnila záverečná konferencia projektu QUANTUM. Na konferencii sa stretli všetci partneri a hostia pod mottom “Zvyšovanie potenciálu budúcich kvalifikovaných pracovníkov”, pričom sa opisovali postupy a realita kvalitného odborného vzdelávania a prípravy v štyroch krajinách Európy a konferencia bola zároveň príspevkom k Európskemu roku zručností 2023.  

Oficiálne sa projekt skončil, ale siete kvality vo všetkých krajinách projektu budú pokračovať v rozvoji a zavádzaní silného mechanizmu zabezpečovania kvality v každej krajine s podporou partnerov projektu: ŠIOV (Štátny inštitút odborného vzdelávania, SK), FORMA.Azione a Regione Umbria (IT), CECOA (PT) a Arbeiterkammer Salzburg (AT).