EUROPASS – online platforma na riadenie kariéry a celoživotného vzdelávania

Nový Europass ponúka nástroje a informácie, ktoré Vám pomôžu riadiť kariéru a celoživotné vzdelávanie

Nový Europass sa stal realitou 1. júla 2020, bezplatná online platforma je prístupná na adrese www.europass.eu. Jej zmyslom je komplexne pomáhať ľuďom pri zaznamenávaní a pochopení zručností a kvalifikácií  v EÚ a podporiť tak mobilitu v Európe s cieľom vzdelávania a zamestnania. Nástroje a informácie ponúkajú nový prístup k riadeniu kariéry a celoživotného vzdelávania.

V súčasnosti je platforma EUROPASS stále vyvíjaná a postupne na nej pribudnú ďalšie funkcie a možnosti pre užívateľov.

Nástroje a informácie dostupné pre užívateľov nového Europassu:

  • e-portfolio slúži na zaznamenanie vlastných úspechov, zručností a kvalifikácií v jednom osobnom zabezpečenom online priestore,
  • životopis a motivačný list dostupné v rôznych šablónach,
  • Moja knižnica je priestor na uloženie certifikátov, diplomov, vysvedčení a osvedčení, ako aj  novovytvorených dokumentov,
  • aktuálne a personalizované informácie o pracovných miestach alebo možnostiach štúdia v celej Európe,
  • informácie o národných kontaktných miestach a službách na podporu hľadania pracovných príležitostí alebo možností štúdia,
  • elektronicky podpísané dokumenty Europass vydávané jednotlivcom na potvrdenie vzdelávacích výstupov (digitálne diplomy a osvedčenia) – funkcia sa pripravuje,
  • podporné a odborné články pre užívateľov (napr. uznávanie neformálneho vzdelávania, úrovne EKR, dobrovoľníctvo, mobilita,  kariérové poradenstvo atď.),
  • prehľad noviniek a aktuality.

Rovnako ako v prípade ďalších nástrojov Európskej komisie, aj nová online platforma Europass je k dispozícii v 29 jazykoch.


K európskej platforme Europass v tomto roku pribudla aj slovenská stránka www.europass.sk, na ktorej slovenskí užívatelia môžu nájsť ďalšie nástroje používané pri plánovaní a rozvoji svojej mobility, štúdia, odbornej praxe alebo zamestnania:
– registračné čísla na vydanie dokumentu Europass-mobilita,
– dodatky k vysvedčeniu a osvedčeniu vydávané ku kvalifikáciám v SR,
– informácie o podujatiach Národného centra Europass v SR.

V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte:
Národné centrum Europass v SR
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Tel.: 0911 610 115
Email: europass@siov.sk
www.europass.sk