Prezentácie 2022

Prezentácie všetkých rečníkov z konferencie Exceletnosť v odbornom vzdelávaní a príprave- výzva do budúcnosti, ktorá sa uskutočnila 28.4.2022 v hoteli LOFT v Bratislave si môžete stiahnuť vo formáte Pdf:

1. SANTOS_EK 

2. Junášková_SAAIC 

3. Holzlova_SSIPF, Brno 

4. Vachalek STU 

5. Kuzma_TalentCentrum 

6. Žernovičova_TSK