ŠIOV spustil projekt programu Erasmus+ zameraný na kvalitu OVP!

Štátny inštitút odborného vzdelávania spustil 1. decembra 2020 medzinárodný projekt programu Erasmus+ s názvom QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET (skratka QUANTUM). Cieľom projektu je prostredníctvom vytvárania tzv. sietí kvality posilniť dialóg zainteresovaných strán v oblasti OVP, vytvoriť jednotný systém využívania nástrojov zabezpečovania kvality, a to na regionálnej a národnej úrovni, a zvyšovať tým úroveň kvality OVP v štyroch zapojených krajinách: Slovensko, Rakúsko, Taliansko a Portugalsko. Projekt potrvá dva roky.

Dňa 9. decembra 2020 sa konalo úvodné stretnutie projektových partnerov (on-line).

O aktivitách projektu vás budeme informovať!

Partneri projektu:

Štátny inštitút odborného vzdelávania (koordinátor projektu)

FORMA.Azione (Taliansko)

Región Umbria (Taliansko)

Obchodná komora Salzburg (Rakúsko)

Centro de Formacao Profissional Para o Comercio e Afins (Portugalsko) ​

číslo zmluvy: 2020-1-SK01-KA202-078249