Národná cena kvality úspešne za nami

Národná cena kvality v OVP logo

V závere Mesiaca kvality OVP každoročne oceňujeme výnimočné školy a osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o zvyšovanie kvality OVP na Slovensku. Tento ročník priniesol opäť množstvo inšpiratívnych príkladov, ktoré poukazujú na neustály rast a napredovanie v odbornom vzdelávaní na Slovensku.

Finalisti v jednotlivých kategóriách Národnej ceny kvality 2024

PRAX NA PRACOVISKU

Porota vybrala spomedzi kvalitných finalistov SPŠ elektrotechnickú v Košiciach, ktorá úzko spolupracuje s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Teoretické vedomosti študenti aplikujú v reálnych projektoch a praktické zručnosti si vedia vyskúšať vo virtuálnom testovacom prostredí, či na odbornej praxi v tímoch priamo vo firme.

SPÄTNÁ VÄZBA V OVP

Obchodná akadémia Žilina si odniesla ocenenie v kategórii Spätná väzba. V tejto oblasti vyniká systematickým zberom a vyhodnocovaním dát od svojich absolventov. Okrem toho organizuje podporné podujatia, ktoré napomáhajú trasovaniu absolventov a udržiavaniu kontaktu s nimi.

Riaditeľ ŠIOV Ing. Branislav Hadár odovzdáva cenu pre SPŠ elektrotechnickú Košice
Zástupcovia ocenenej školy v kategórii Spätná väzba, Obchodná akadémia Žilina

 

ROZVOJ OBČIANSKYCH ZRUČNOSTÍ

V oblasti rozvoja občianskych zručností porota udelila ocenenie Obchodnej akadémii v Prievidzi za jej dlhodobú snahu o vedenie žiakov k európskym hodnotám, princípom demokracie a rozvoju sociálnych zručností.

MIMORIADNA OSOBNOSŤ V OBLASTI ZABEZPEČENIA KVALITY OVP

Mimoriadnou osobnosťou v oblasti zabezpečenia kvality OVP pre rok 2024 sa stala Mgr. Mária Kaľamárová, ktorá dlhé roky pôsobí ako majsterka odborného výcviku a za svoju prácu si vyslúžila uznanie v podobe viacerých ocenení. Pod jej vedením vyrástlo mnoho talentovaných nástupcov, čím významne prispela k rozvoju oblasti hotelových a gastro služieb.

Riaditeľ OA Prievidza, Mgr. Ivan Kadlečík, prevzal ocenenie v kategórii Rozvoj občianskych zručností.
Mimoriadna osobnosť v OVP Mgr. Mária Kaľamárová s kolegyňami a riaditeľom ŠIOV Ing. Branislavom Hadárom

 

Už druhý rok za dizajn ceny vďačíme N. Dlugošovej a J. Šplíchalovi zo Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej v Košiciach. Strom, ktorý je jej súčasťou, symbolizuje poznanie a vedomosti, ktoré sa vďaka vzdelávaniu neustále rozvíjajú a rozvetvujú. Cena takýmto spôsobom vzdáva hold nielen víťazom, ale aj všetkým, ktorí sa podieľajú na systéme vzdelávania a prispievajú k šíreniu poznania a rozvoji budúcich generácií.

Národná cena kvality, strom poznania

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do Mesiaca kvality OVP 2024 zapojili a prispeli k jeho úspešnému priebehu. Vážime si vašu snahu o budovanie kvalitného vzdelávania na Slovensku. Tešíme sa na stretnutie s Vami na ďalších ročníkoch Mesiaca kvality OVP.