SYSTÉMOVÉ PEER REVIEW NA SLOVENSKU SA ÚSPEŠNE SKONČILO

V poradí siedme systémové Peer review organizované Sekretariátom EQAVET sa uskutočnilo na Slovensku v dňoch 22.-23. novembra 2022.

Dvojdňové medzinárodné stretnutie bolo plné otázok a odpovedí na to, ako zlepšiť systém overovania kvalifikácií v SR (SOK). 

Ďakujeme koordinátorom NRP EQAVET z Belgicka (Flámska), Portugalska, Slovinska, Maďarska a Česka, ktorí prišli ponúknuť svoje skúsenosti zo systémov validácie a pomohli zlepšiť procesy zabezpečovania kvality u nás.  

Prezentácie, ktoré odzneli počas prvého dňa si môžete stiahnuť tu:

EQAVET_Institutional elements of the new system of validation

EQAVET_Learner in the system of validation

SOK Peer Review 221122

Druhý deň prebehla intenzívna diskusia medzi kolegami, aby nám na základe získaných informácií od všetkých zainteresovaných strán mohli dať prvotnú spätnú väzbu vo forme silných stránok, výziev a odporúčaní. Následne nám bude zaslaná záverečná správa, z ktorej by sa mal na základe jej návrhov vypracovať akčný plán.

Program stretnutia si môžete pozrieť tu: Agenda Peer review visit SK Validation 21-23 Nov

Na záver by sme sa chceli poďakovať aj národnej expertke z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SR pani Ildikó Pathoovej.