DISKUSNÉ FÓRUM QUO VADIS PRIEMYSLOVKA 2022

ŠIOV v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska zorganizovali 12.4.2022 diskusné fórum s názvom Quo vadis priemyslovka 2022. 

Podujatie sa konalo v priestoroch Vedeckého parku UK v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo 46 účastníkov

Cieľom podujatia bolo nadviazať na tradíciu každoročných stretnutí zástupcov stredných priemyselných škôl a zástupcov VÚC na celonárodnej úrovni, ako aj vytvorenie priestoru pre diskusiu o súčasných problémoch a možnostiach rozvoja stredných priemyselných škôl na Slovensku.

Účastníci z celého Slovenska diskutovali o potrebných zmenách v legislatíve či otvorili témy o potrebe vzdelávania nových a odborných zamestnancoch.

 

Z hodnotiacich dotazníkov vyplýva, že 100% účastníkov by uvítalo pravidelnú organizáciu tohto typu podujatia. Spomedzi rečníkov vystúpili napríklad aj Felix Dömény, predseda Asociácie stredných odborných škôl Slovenska z SPŠ strojnícka v Bratislave či Romana Trnková, predsedníčka sekcie priemyselných škôl, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska z SPŠ dopravnej vo Zvolene. 

Všetkým ďakujeme za bohatú účasť a plodnú diskusiu.