Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Gbeľanoch

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) privítal na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko v priestoroch Kia Slovakia s.r.o., Vzdelávacom centre v Gbeľanoch 18. a 19. októbra spolu 30 domácich a zahraničných cvičných firiem. 

 

Prvý deň začal riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár slávnostným otvorením Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022. Súťaž e-prezentácií riadil a moderoval Daniel Ňarjaš zo Slovenského centra cvičných firiem (SCCF). 

Firmy žiakov prvý deň súťažili v kategórii 90 sekúnd vo výťahu. Prvé miesto si odniesla cvičná firma s názvom Voňka s.r.o. z Obchodnej akadémie Watsonova 61, Košice. 

V kategórii Elektronická prezentácia a v kategórii logo a slogan zvíťazila cvičná firma SALTARE STUDIO z Obchodnej akadémie Imricha Karvaša v Bratislave. Logo a slogan si môžete pozrieť tu: https://drive.google.com/file/d/1tLbLR1PIZoe436E4QqzgqJj-QNfW4TvE/view 

Ďalšou kategóriou bol reklamný šot, kde zvíťazila firma Mydlotopia. Ich prispévok si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=VC9S4rnYTHw

Cvičná firma FillEco, s. r. o. z SOŠ podnikania v Bratislave zvíťazila v kategórii Instagram post

Viridis, s.r.o. z Obchodnej akadémie Imricha Karvaša v Bratislave zvíťazila v kategórii Web a eshophttps://viridis-s-r-o.webflow.io/

Najlepší stánok mala podľa poroty cvičná firma Bio Beauty, s. r. o.– výroba a predaj prírodnej kozmetiky z Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

Druhý deň podujatia sme na pódiu odprezentovali aktivity Národného centra Europass a národného referenčného miesta (NRP) EQAVET. Počas oboch dní sme v našom stánku informovali učiteľov a študentov o možnostiach, ktoré platforma Europass ponúka a akých aktivít sa v rámci NRP EQAVET môžu zúčastniť.

Na záver dvojdňového podujatia sa uskutočnilo celkové bodové vyhodnotenie MVCF SLOVENSKO 2022. Zvíťazila Mydlotopia zo súkromnej strednej odbornej školy podnikania vo Zvolene. Ich web nájdete na: https://mydlotopia6.webnode.sk/

Všetkým výhercom a výherkyniam gratulujeme. Okrem toho ďakujeme tým,  ktorí svojou účasťou a podporou prispeli k zvýšeniu prestíže celého podujatia a ktorí sa zastavili v našom stánku a chceli sa dozvedieť o činnosti oboch európskych iniciatív.

Tešíme sa na 25. ročník MVCF 2023.