Workshop Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s MŠVVŠ SR organizuje Festival zručností, v rámci ktorého Vás srdečne pozývame na workshop o zabezpečovaní kvality v OVP.

Štátny inštitút odborného vzdelávania organizuje v dňoch 25.9 – 29.9. 2023 podujatie Festival zručností. Festival zručností bude zahájený dňa 25.9.2023 konferenciou „Zručnosti pre našu budúcnosť“, v rámci ktorej vystúpia odborníci v oblasti vzdelávania, inovácií a digitalizácie. Konferencia dá priestor mnohým organizáciám a inštitúciám prezentovať svoje aktivity v oblasti rozvoja zručnosti v súlade s cieľmi Európskeho roka zručností. Počas celého týždňa 25.9 – 29.9.2023 budú prebiehať rôzne podujatia (Harmonogram podujatí_Festival zručností) tematicky zamerané na podporu zručností, zosúladenie ašpirácií ľudí s príležitosťami na trhu práce a zvyšovanie kvalifikácie v rámci konceptu celoživotného vzdelávania. Ďalšie témy seminárov budú pokrývať oblasť ekologickej a digitálnej transformácie, ako aj oblasť kvality vzdelávania v OVP.

V rámci Festivalu zručností organizuje NRP EQAVET workshop pre vedenie školy, pedagogických a odborných zamestnancov z celého Slovenska dňa 26.9.2023.

Workshop bude zložený z dvoch častí:

 

1. “Úvod do zabezpečovania kvality v OVP”:
• Ako budovať v prostredí školy kultúru kvality
• Ako chápať EQAVET
• Aké sú nástroje na zabezpečovanie kvality a ako s nimi pracovať v prostredí školy

2. “Peer review – metóda zabezpečovania kvality v OVP”:
• Proces vzájomného hodnotenia (peer review) a jeho prínosy 
• Sebahodnotiaca správa
• Hodnotiaca návšteva kritického priateľa

Podujatie sa uskutoční v čase 12:00 – 16:00 hod. v Národnom podnikateľskom centre na Karadžičovej 2 v Bratislave (Twin City blok A).

Seminár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov z celého Slovenska, pričom počet účastníkov je limitovaný (prednosť majú skoršie registrovaní). 

Pre registrovaných účastníkov budú zabezpečené školiace materiály a občerstvenie počas trvania podujatia.

Link na registráciu.

Tešíme sa na Vás.

Viac informácií a kompletný program už čoskoro.