Podpora škôl pri zavádzaní procesov zabezpečovania kvality v Žiline

Dňa 28.6.2022 sa v Žiline uskutočnilo školenie pre pedagógov stredných odborných škôl s názvom Podpora škôl pri zavádzaní procesov zabezpečovania kvality.

Spomedzi 24 účastníkov z celého Slovenska boli prítomní nielen učitelia, ale aj zástupcovia zo Štátnej školskej inšpekcie či riaditelia stredných odborných škôl.

V úvode námestníčka riaditeľa pre celoživotné vzdelávanie, Mgr. Ľubica Gállová, predstavila účastníkom Ako chápať a pracovať s EQAVET, Ako budovať kultúru kvality v škole a využívať nástroje zabezpečovania kvality. Následne sme sa pozreli na konkrétne nástroje. Jedným z nich je Metóda vzájomného hodnotenia Peer review. Skúsenosť s ním nám predstavila pani riaditeľka Jancíková zo Spojenej školy v Púchove. Na základe diskusie sme zistili, že táto téma u účastníkov rezonovala a niektorí z nich by mali záujem o takúto formu sebahodnotenia vo vlastných inštitúciách.

V poobednom bloku sme sa venovali ďalšiemu zo širokej škály nástrojov na zvyšovanie kvality- Trasovanie absolventov a príklady praxe zo zahraničia.

Na záver sme zástupcom odborného vzdelávania predstavili SIEŤ KVALITY- jej výhody, ako aj vyplývajúce úlohy budúcich členov. Viacerí na mieste prejavili záujem o účasť a následne sa nezáväzne registrovali cez online formulár.

Stretnutie nám odhalilo, že otázky týkajúce sa zabezpečovania kvality a jej nástrojov sú témy, ktoré nie sú neznáme a zároveň školami čoraz viac žiadané. Preto s podobnými aktivitami nekončíme, naopak, už teraz plánujeme ďalšie podujatia pre vás.

Chceli by sme sa tiež poďakovať pani Jane Borákovej zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorá nám umožnila zorganizovať stretnutie na ich pôde.

Podujatie s názvom Podpora škôl pri zavádzaní procesov zabezpečovania kvality  bolo organizované v rámci projektu QUANTUM  – QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET programu Erasmus+ (projektové číslo: 2020-1-SK01-KA202-078249).