Zapojte sa aj Vy do Európskeho týždňa odborných zručností 2020!

Štátny inštitút odborného vzdelávania sa stal Národným kontaktným bodom pre Európsky týždeň odborných zručností a úzko spolupracuje s Európskou komisiou a ambasádorkou týždňa na Slovensku Noemi Ráczovou.

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností pripravuje ŠIOV súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME pre študentské cvičné firmy a živnostníkov, malé podniky a sociálne podniky v SR. O možnostiach zapojenia sa do súťaže a zaujímavých výhrach sa dočítate na stránke mesiacvzdelavania.sk.

Medzi partnerov a mediálnych partnerov súťaže patrí Zastúpenie EK na Slovensku, Slovenská sporiteľňa, a. s., Green Foundation, Rozbehni sa!, Junior Achievement Slovakia, Akadémia sociálnej ekonomiky a Startitup.

Možnosť zapojiť sa do súťaže trvá do 30. septembra.

V prípade, že sa chystáte organizovať podujatie na lokálnej, regionálnej či národnej úrovni, vrátane on-line podujatia, ktorého obsah sa týka odborného vzdelávania a prípravy a odborných zručností, nezabudnite ho zviditeľniť prostredníctvom oficiálnej stránky Európskeho týždňa odborných zručností!

Medzi tieto podujatia patria aj webináre, online vzdelávanie (formálne aj neformálne), súťaže, výstavy, veľtrhy, dni otvorených dverí, Erasmus+ prezentácie na lokálnej či regionálnej úrovni.

Neváhajte a pridajte svoje on-line či face-to-face podujatie ešte dnes, a staňte sa tak oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností 2020.

Zviditeľnme spolu odborné zručnosti a tých, ktorí si to zaslúžia!