Mesiac kvality v OVP pokračuje v Košiciach

Naše druhé podujatie bolo skutočne výnimočné. Filmové podujatie a ani tému BOZP sme v rámci Mesiaca kvality ešte nerealizovali. Preto s malou dušičkou a plné očakávaní sme sa vydali za účastníkmi do Košíc a oplatilo sa. Počet registrovaných zástupcov SOŠ doplnili kolegyne z Košického samosprávneho kraja, vďaka čomu sme naplnili komornú sálu Impulz kina Úsmev.

Prečo sme si zvolili BOZP ako jednu z tém Mesiaca kvality? O význame a dôležitosti bezpečnosti a zdravia pri práci nikto nepochybuje. Väčšine z nás sa však tento pojem spája len s nepreferovaným seminárom a povinným dotazníkom. Náš pohľad na túto tému zmenila účasť na stretnutí Národnej siete Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci (EU-OSHA).

EU-OSHA dlhoročne a pravidelne realizuje kampane, vždy na novú tému, za účelom popularizácie BOZP. Tieto kampane ponúkajú úplne nové pohľady, ako je možné vnímať BOZP. Preto sme sa rozhodli túto tému zaradiť do Mesiaca kvality. Chceme pomôcť s popularizáciou tejto témy, či upozorniť, na čo všetko by sme nemali zabúdať pri našej práci a praxi študentov. Aby výsledky práce mali pozitívny prínos nie len pre spoločnosť, ale aj pre naše zdravie a bezpečnosť.

Hlavnou témou filmového podujatia bola automatizácia a rýchle tempo meniaceho sa trhu práce. Pre účastníkov sme vybrali dva krátke filmy z festivalu dokumentárnych filmov Doclisboa, ktorý každoročne organizuje EU-OSHA. Pán Kerekeš z Národného inšpektorátu práce nám v krátkosti predstavil EU-OSHA, premietol filmy a rozprúdil diskusiu o možnostiach ale aj ohrozeniach, ktoré automatizácia prináša a emóciách, ktoré to v nás vyvoláva. Diskusiu sme ukončili možnosťami budúcej spolupráce.

Krátke priblíženie kampaní:

  • Zdravé pracoviská znižujú záťaž (2020 – 2022) – zameraná na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s fyzickou, či sedavou prácou
  • Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe (2023 – 2025) – zameraná na digitálne technológie, automatizáciu, umelú inteligenciu, či prácu na diaľku a pod.
  • Mentálne zdravie (od roka 2026)