Pozvánka na online školenie: Trasovanie absolventov

online školenie

V rámci národného projektu (NP) „Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých“ vás pozývame na úvodné školenie o trasovaní absolventov, ktoré sa uskutoční 20. júna 2024.

Na seminári sa dozviete:

  • Čo je trasovanie absolventov a aké sú jeho ciele
  • Výhody a prínos trasovania absolventov pre vašu školu
  • Ako sa do trasovania zapojiť a aké nástroje vám budú k dispozícii

Dátum: 20. júna 2024

Čas: 13:30 – 15:00

Lektori: Ing. Ľuba Habodászová, analytička, Výskumná a inovačná autorita (VAIA)

               Mgr. Ján Veselý, doktorand, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Miesto: MS Teams

Registrácia: https://forms.office.com/e/zqQCuhfvgp

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Foto: Pexels