Kvalita odborného vzdelávania – imperatív pre budúcnosť

Oproti minulému roku sme sa posunuli o 405 km východne do Košíc, kde sme počas bohatého programu ocenili aj víťazov Národnej ceny kvality v OVP 2023. Tohtoročnú cenu navrhovala maturantka z SSOŠ Postupimská Košice Stephanie Pustainová pod vedením Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.

Konferenciu otvoril štátny tajomník MŠVVaŠ v SR RNDr. Slavomír Partila, ktorý vo svojom príhovore upriamil pozornosť na Európsky rok zručností. Následne program konferencie pokračoval množstvom zaujímavých prezentácií od odborníkov z rôznych oblastí:

 •  doc. RNDr. D. Švedu, CSc. z univerzity P.J.Šafárika v Košiciach hovoril o rozvoji digitálnych zručností v kontexte digitálnej transformácie,
 • PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, SZŠ Benešov, ČR predstavila ich centrum excelentnosti z pohľadu celoživotného vzdelávania,
 • Ing. Michal Lašanda, LEKOS s.r.o. sa vo svojej prezentácii venoval spolupráci firiem a škôl prostredníctvom systému duálneho vzdelávania,
 • Ing. S. Španielová, Ph.D., MBA z Národního pedagogického institutu (NPI) nám predstavila EDUSíŤ – nástroj na prepájanie odborníkov v oblasti celoživotného vzdelávania a Sprievodcu strategickým akčným plánovaním,
 • vzdelávacie mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ boli predstavené z troch pohľadov prostredníctvom Mgr. Alexandry Junáškovej zo SAAIC, p. Kubišovej z K.A.B.A. a Mgr. Ľubici Gállovej zo ŠIOV,
 • blok prezentácii ukončila JUDr. Z. Darivčáková z Národného inšpektorátu práce svojim príspevkom na tému BOZP v OVP.

Všetky prezentácie rečníkov nájdete tu.

Po obede bol pripravený slávnostný program, ktoré otvorilo aj uzavrelo Konzervatórium Timonova 2 z Košíc. V aktuálnom ročníku sme udeľovali ceny v 4 kategóriách:

 1. Digitálne a zelené zručnosti ako priorita OVP,
 2. Profesijný rozvoj zamestnancov,
 3. Presadzovanie celoživotného prístupu v OVP,
 4. Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP.

Spoločne sa do všetkých kategórií prihlásilo 50 škôl, čo je 100% nárast oproti minulému roku.

Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Ing. Branislav Hadár ako člen poroty prezradil, že v prihláškach hľadal čosi výnimočné, čím sa škola od ostatných líši a priznal, že v mnohých prípadoch to boli len maličkosti čo rozhodovali, no vyhrať môže len jeden.

Víťazi jednotlivých kategórií sú nasledovní:

 1. Digitálne a zelené zručnosti ako priorita OVP – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava
 2. Profesijný rozvoj zamestnancov- Súkromná stredná odborná škola SDA, Trnava
 3. Presadzovanie celoživotného prístupu v OVP- Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica
 4. Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP – Ing. Ladislav Blaškovič, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany

Víťazi jednotlivých kategórií si okrem originálneho ocenenia v podobe stromu a diplomu, odniesli aj videá vypovedajúce o vysokej kvalite, ktorú v OVP zabezpečujú.

V mene tímu EQAVET ďakujeme všetkým rečníkom a účastníkom za vytvorenie príjemného a inšpiratívneho prostredia a víťazom srdečne gratulujeme.