On-line školenie hodnotiteľov kvality OVP (metóda peer review)

V dňoch 10. – 11. decembra 2020 sa uskutoční on-line školenie hodnotiteľov kvality OVP. Absolventi školenia dokážu samostatne hodnotiť kvalitu OVP metódou vzájomného hodnotenia (peer review). Školenie organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Bližšie informácie Vám budú zaslané na e-mail po vyplnení prihlášky.

Prihláška na školenie

    Osobné údaje
    Titul

    Uveďte svoju úroveň ovládania cudzieho jazyka: 1 (výborný), 2 (uspokojivý), 3 (dobrý), 4 (základný)

    Odoslaním tejto prihlášky súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov a zahrnutím prihlášky do databázy slovenských hodnotiteľov, do ktorej majú prístup zamestnanci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorí sa venujú zabezpečovaniu kvality OVP. Žiadne informácie nebudú zverejnené tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Údaje budú uchované podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.