On-line školenie hodnotiteľov kvality OVP (metóda peer review)

V dňoch 10. – 11. decembra 2020 sa uskutoční on-line školenie hodnotiteľov kvality OVP. Absolventi školenia dokážu samostatne hodnotiť kvalitu OVP metódou vzájomného hodnotenia (peer review). Školenie organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Bližšie informácie Vám budú zaslané na e-mail po vyplnení prihlášky.

Prihláška na školenie

    Osobné údaje
    Titul