Inšpirácia zo zahraničia

Zabezpečovanie kvality – systémová úroveň

Fínsko – financovanie prepojené s kvalitou

Holandsko – Monitorovanie spokojnosti študentov

Rakúsko – budovanie kultúry kvality

Projekty v oblasti zabezpečovania kvality

QUAL4T2 – Ďalšie zlepšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy, vedenie učiteľských tímov v strategickom plánovaní

Qualitools – Zlepšenie vzdelávacieho procesu, vzdelávacích výstupov a transfer v oblasti IT vzdelávania

DeSqual – Rozvoj trvalo udržateľného zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní a príprave

INTERREG: OVP v regióne stredného Pobaltia: Moderné a digitálne (príklady projektov)

Program regiónu stredného Pobaltia (2014 – 2020) je program Európskej únie (INTERREG Central Baltic), ktorý podporuje cezhraničnú spoluprácu Estónska, Lotyšska, Švédska a Fínska (vrátane Alandských ostrovov). Cieľom programu je podporiť vysoko kvalitné projekty, ktorých výsledkom budú riešenia spoločných fenoménov v regióne.