Inšpirácia zo zahraničia

Zabezpečovanie kvality – systémová úroveň

Fínsko – financovanie prepojené s kvalitou

Holandsko – Monitorovanie spokojnosti študentov

Rakúsko – budovanie kultúry kvality

Projekty v oblasti zabezpečovania kvality

QUAL4T2 – Ďalšie zlepšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy, vedenie učiteľských tímov v strategickom plánovaní

Qualitools – Zlepšenie vzdelávacieho procesu, vzdelávacích výstupov a transfer v oblasti IT vzdelávania

DeSqual – Rozvoj trvalo udržateľného zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní a príprave