Školenie pre hodnotiteľov Peer review vo Zvolene

VYMEŇTE ŠKOLSKÝ RUCH ZA 2 DNI KVALITNÉHO RELAXU

Dňa 11. a 12.10.2022 sa koná školenie pre hodnotiteľov Peer review v hoteli Academic Zvolen (P. O. Hviezdoslava 230/13, 960 01 Zvolen). 

Školenie bude zamerané na témy:

– EQAVET – Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality

– Proces vzájomného hodnotenia Peer review v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP)

– Hodnotiaca návšteva a správa z nej

– Oblasti kvality a cyklus kvality

– Výmena skúseností a dobrej praxe

Ak ste sa s metódou Peer review ešte nestretli a nemáte o nej základné znalosti, odporúčame metodickú príručku: https://lnkd.in/dAJdb3bp

Pre účastníkov školenia sú náklady ako ubytovanie, strava a školiace materiály hradené.

Prečo sa zúčastniť práve tohto školenia? Lebo „kvalita je lepšia než kvantita.“

Registrácia: https://forms.gle/GuQf8dUUZ7Jo8zJb8 

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) organizuje školenie  v rámci projektu QUANTUM – Quality Networks promoting the relevance and efficacy of VET provisions programu Erasmus+ (projektové číslo: 2020-1-SK01-KA202-078249)