ŠIOV vyhlásil súťaž v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020

ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME

Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú!

Zapojte sa do súťaže, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020!

Malé, stredné či mikro podniky zohrávajú významnú úlohu v našom, ale i celoeurópskom hospodárstve, poskytujú pracovné príležitosti pre takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty viac ako 50 %.

Okrem toho zohrávajú aj významnú úlohu v rámci miestnej komunity, podporujú rozvoj regiónu a v súčasnom období čelia rôznym problémom v dôsledku krízy.

Súťaž je zameraná na tie malé podniky, študentské/cvičné firmy, ktoré svojími aktivitami podporujú aj životné prostredie, či už vo forme cirkulárnej ekonomiky, upcycling, recycling, etc.

Kto sa môže zapojiť?

Kategória 1: študentské/cvičné firmy založené a riadené žiakmi stredných škôl v SR

Kategória 2: živnostníci, malé podniky a sociálne podniky v SR (do 20 zamestnancov)

Ako sa môžete zapojiť?

Máte malý podnik, ktorý prispieva k rozvoju vašej komunity a navyše má aj pozitívny prístup  k ochrane životného prostredia? Máte chuť si zasúťažiť, ako aj inšpirovať ostatných?

Zašlite nám stručné, jasné a kreatívne odpovede na nasledujúce otázky:

Prečo som sa rozhodol/a založiť svoj podnik/firmu? Čo všetko ste sa museli v začiatkoch naučiť a ako ste získavali potrebné vedomosti a zručnosti?

Ako moje podnikanie pomáha zlepšovať životné prostredie? (recycling, up cycling, cirkulárna ekonomika, etc.) Prečo ste sa rozhodli pre takéto zameranie/princípy vášho podniku?

Ako moje podnikanie podporuje miestnu komunitu?

A priložte aj zaujímavú ilustračnú fotku!

3 z vás najlepších v každej kategórii vyhodnotíme a odmeníme!

ZAPOJTE SA!