Čo priniesol Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy 2023?

MESIAC KVALITY

Kvalita odborného vzdelávania a prípravy je nie len prioritnou témou pre Štátny inštitút odborného vzdelávania, ale aj nevyhnutná súčasť vzdelávania a spoločenského rozvoja. Pretože kvalita OVP ovplyvňuje mladých stredoškolákov, ako aj všetkých dospelých ľudí v procese zvyšovania, či zmeny kvalifikácie. Prepojenosť trhu práce a kvalitného odborného vzdelávania a prípravy je jedným z najdôležitejších činiteľov pre ekonomický rozvoj celej spoločnosti.

“Zabezpečovanie kvality má množstvo aspektov a vyžaduje si zvýšené úsilie od manažmentov škôl, aj samotných pedagógov a ďalších zamestnancov. Som však presvedčený, že toto úsilie sa premieta do lepšej, modernejšej a atraktívnejšej ponuky pre žiakov, zvyšovaní jej schopnosti reagovať na súčasné potreby v ekonomike a tiež vytvárania zdravého konkurenčného prostredia.” Slavomír Partila, RNDr., štátny tajomník MŠVVaŠ SR.

PODUJATIA

Apríl 2023 sme napriek veľkonočným sviatkom naplnili množstvom, aj viacdňových podujatí, ktoré sme zámerne organizovali mimo Bratislavy. S podujatiami sme odštartovali v Trnave, pokračovali sme do Brna, Trenčianskych Teplíc, a následne cez online priestor až do Košíc.

  1. Hodnotiaca návšteva peer review na SPŠ dopravná v Trnave, 3. – 4. apríla 2023
  2. Študijná návštev v Brne, 13. – 14. apríla 2023
  3. Školenie hodnotiteľov peer review v Trenčianskych Tepliciach, 17. – 18. apríla 2023
  4. Online školenie „Ako využiť potenciál LinkedIn“, 20. apríla 2023
  5. Budovanie kultúry kvality – workshop v Košiciach, 26. apríla 2023
  6. Konferencia „Kvalita odborného vzdelávania – imperatív pre budúcnosť“, 27. apríla 2023

NÁRODNÁ CENA

S tradíciou oceňovania kvality OVP sme rovnako začali v minulom roku. Prostredníctvom Národnej ceny kvality v OVP chceme zvýšiť prestíž OVP na Slovensku, posilniť motiváciu pedagogických a nepedagogických pracovníkov, zviditeľniť ich úsilie, aktivity, výsledky, ktoré v zabezpečovaní kvality OVP dosahujú na vysokej úrovni.

Aj tento rok mali stredné odborné školy možnosť pochváliť sa dobrou praxou a výnimočnými výsledkami, či prístupmi v zabezpečovaní kvality OVP. Školy bolo možné nominovať, alebo sa mohli samé prihlásiť do štyroch kategórií Národnej ceny kvality OVP 2023:

  • Digitálne a zelené zručnosti ako priorita OVP
  • Profesijný rozvoj zamestnancov
  • Presadzovanie celoživotného prístupu v OVP
  • Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP

Oceňovanie tohoročných víťazov bolo čerešničkou na torte konferencie Kvalita odborného vzdelávania – imperatív pre budúcnosť, ktorá sa uskutočnila 27. apríla 2023 v Košiciach.

Neváhajte si pozrieť videá o víťazných školách.