Podujatia 2023

V rámci Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy sa počas celého APRÍLA 2023 uskutoční niekoľko podujatí:

Podstatou peer review je hodnotenie kvality kolegami (peers) z rovnakého alebo podobného profesionálneho prostredia. Táto metóda je určená pre inštitúcie, ktoré chcú zaviesť alebo posilniť interné postupy zabezpečovania kvality založené na sebahodnotení a získať rôznorodú spätnú väzbu o kvalite vybraných oblastí.

Základom peer review je sebahodnotenie a následné hodnotenie vybranej oblasti externými hodnotiteľmi (peers), ktoré vedú k vytvoreniu akčného plánu školy zameraného na opatrenia vedúce k zvýšeniu kvality v danej oblasti.

SPŠ dopravná v Trnave si vybrala 2 oblasti kvality:

Vzdelávacie výstupy

Vonkajšie vzťahy a internacionalizácia

Program hodnotiacej návštevy: ProgramNávštevy_SPŠD_TT

Všetky oblasti kvality a príručku vzájomného hodnotenia nájdete na https://okvalite.sk/dokumenty/

Viac o metóde peer review sa dozviete na https://okvalite.sk/co-je-to-peer-review/ a zoznam zapojených škôl nájdete tu: https://okvalite.sk/register-peer-review/

Vzdelávacia mobilita v Brne je určená pre zamestnancov samosprávnych krajov.

Cieľom job-shadowingu bude dozvedieť sa od českých kolegov o projekte Podpora akčního plánovaní (P-AP), ktorý nadväzuje na projekt Podpora krajského akčného plánování (P-KAP). Realizátorom projektov je Národní pedagogický institut (NPI), ktorý je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR a je dlhodobým partnerom ŠIOVu.

Účelom projektu P-AP je vytvoriť jednotný model akčného plánovania, ktorý vychádza z dobrej praxe na školách, v regiónoch a krajoch a zvýšiť tak kvalitu i napĺňanie strategických i akčných cieľov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému.

Počas mobility navštívime tieto 4 inštitúcie:

13.3.2023:

Národný pedagogický inštitút, Moravské náměstí 249/8, 602 00  Brno

Stredná škola grafická, Šmahova 364/110, Brno

14.3.2023:

Lipka- školské zariadenie pre environmentálne vzdelávanie, Kamenná 20, Brno

Stredná škola informatiky, poštovníctva a finančníctva, Čichnova 982/23, Brno

Školenie hodnotiteľov peer review sa uskutoční v Domove speváckeho zboru učiteľov v Trenčianskych Tepliciach.

Cieľom školenia je oboznámiť sa s metódou vzájomného hodnotenia peer review cez interaktívne a praktické cvičenia.

Školenie hodnotiteľov bude zamerané na témy:

  • ​​​EQAVET – Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality
  • Proces vzájomného hodnotenia peer review v odbornom vzdelávaní a príprave
  • Hodnotiaca návšteva
  • Správa z hodnotiacej návštevy
  • Oblasti kvality a cyklus kvality
  • Výmena skúseností a dobrej praxe

Účastníkom školenia sú náklady ako ubytovanie, strava a školiace materiály hradené.

Registrácia je možná do 31. marca 2023 (vrátane), avšak počet účastníkov je limitovaný (prednosť majú skoršie registrovaní). Za inštitúciu je možné vyslať 2 zástupcov/kyne. 

Program nájdete tu: program školenia hodnotiteľov

 

Vedeli ste, že LinkedIn nie je len sociálna sieť pre HR oddelenie, ale že sa dá využiť aj ako nástroj pre prezentáciu samého seba a rast svojej inštitúcie?

Ako využiť potenciál LinkedInu nám predstaví Marta Pálešová počas online školenia, ktoré sa bude konať 20.4.2023 od 14:00 do 16:00 hod. Školenie je určené len pre členov siete kvality a počet účastníkov je limitovaný na 15 osôb.

Školenie sa bude zameriavať na tieto témy:

→ význam sociálnej siete LinkedIn

→ osobný vs. firemný profil

→ využitie LinkedInu v OVP a jeho potenciál (hľadanie nových spoluprác, inšpirácií, osobný a profesijný rozvoj, celoživotné vzdelávanie, propagácia inštitúcie, a pod….)

O Marte Pálešovej:

Viac ako pätnásť rokov som pôsobila ako kontaktná osoba pre firemných klientov v rámci SME segmentu a veľkých firemných klientov v Tatra banke.

Po ukončení kariéry v Tatrabanke som zdokonalila svoje znalosti na Digitálnej univerzite, špecializácia sociálne siete. V súčasnosti sa primárne venujem sociálnej sieti LinkedIn, kde sa zameriavam na tvorbu obsahu a správu profilov fyzických a právnických osôb. Zároveň realizujem LinkedIn školenia, ktoré sú zostavené na základe individuálnych potrieb klienta a som mentorom študentov v rámci LinkedIn na Digitálnej univerzite.

Medzi mojich klientov patria spoločnosti ako Slovenská sporiteľňa, HB Reavis, Kiwi.com, NESIA, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Verlag Dashoefer, GLS Slovakia, Corwin, Tatra banka a i.

(Čo je sieť kvality a ako sa stať členom či členkou sa dozviete tu: https://okvalite.sk/siet-kvality/)

 

Workshop je určený pre pedagogických zamestnancov z Košického samosprávneho kraja a prebiehať bude v podkrovných priestoroch Východoslovenského múzea (Námestie Maratónu mieru 2, Košice).

Stretnutie bude zamerané na tieto témy:

  • Ako budovať kultúru kvality v škole
  • Čo je to EQAVET a ako s ním pracovať
  • Cyklus kvality a indikátory kvality
  • Nástroje zabezpečovania kvality

Miesto konania konferencie: Hotel Ambassador, Hlavná 101, Košice

Link na registráciu: https://forms.gle/9uZoEVV2LjD4i4Uh8