QUANTUM: Medzinárodné projektové stretnutie v Bratislave

Na prelome novembra a decembra sa uskutoční medzinárodné stretnutie partnerov projektu QUANTUM. A nielen to!

Na základe predchádzajúcich aktivít ako Diskusné fórum Quo Vadis priemyslovka 2022, školenie v Banskej Bystrici a v Žiline mnohí prejavili záujem stať sa členom či členkou Siete kvality.

Sieť kvality predstavuje systematický model spolupráce medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy, podnikmi, tvorcami politík vzdelávania a odbornej prípravy a ďalšími zainteresovanými stranami. Cieľom Siete kvality je posilnenie dôvery a uľahčenie vzájomného učenia sa a zdieľania postupov zabezpečovania kvality OVP na národnej a medzinárodnej úrovni. Viac informácií o výhodách členstva a ako sa zapojiť nájdete tu.

Na medzinárodnom stretnutí sa okrem projektových partnerov prvýkrát zúčastnia aj členovia siete kvality (zo Slovenska, Rakúska, Talianska, Portugalska), aby si vymenili skúsenosti dobrej praxe či sa viac dozvedeli o fungovaní siete v zahraničí.

Stretnutie sa uskutoční v dňoch 29.11. až 1.12.2022 v Bratislave, priestoroch galérie Artotéka na Kapucínskej 1. 

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/kMQnmeKhfpmhsanc6 

Program stretnutia nájdete tu: Program stretnutia 29.11.-1.12.2022