Podujatia 2022

V rámci Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy sa počas celého APRÍLA 2022 uskutoční niekoľko podujatí zameraných na rozvoj a zabezpečovanie kvality: 

Ako budovať kultúru kvality vo vašej vzdelávacej inštitúcii? Akú podporu vám môže poskytnúť Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)? Ktoré nástroje efektívne slúžia na zabezpečovanie kvality?

Nielen na tieto otázky budeme odpovedať počas úvodného online podujatia, ktoré sa uskutoční v pondelok, 28.februára 2022 v čase od 14:00 do 15:00 hod.

Predstavíme Vám Mesiac kvality OVP 2022, v rámci ktorého organizujeme zaujímavé aktivity a v neposlednom rade vyhlásime 1.ročník Národnej ceny kvality v OVP.

Na podujatí sa k Vám prihovoria zástupcovia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rady zamestnávateľov pre OVP a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Nenechajte si ujsť dôležité informácie o podmienkach súťaže, kategóriách, porotcoch či výhercoch, ktorých mená sa dozviete na Konferencii Excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave- výzva do budúcnosti.

Na Vyhlásenie Národnej ceny kvality v OVP je možné prihlásiť sa TU. Prihlasovací link: MS Teams

Školenie pre pedagogických zamestnancov sa skutoční 5. apríla 2022 v priestoroch VÚC Banská Bystrica.

Školenie prebehne v čase od 9:00 do 14:00 hod

Stretnutie bude zamerané na tému “Budovanie kultúry kvality v škole”:

  • Ako chápať a pracovať s EQAVET
  • Ako budovať kultúru kvality v škole a využívať nástroje zabezpečovania kvality na strategické plánovanie
  • Ako motivovať učiteľov, aby sa aktívne zapájali do tímov kvality
  • Ako vybrať vhodné nástroje pre strategické plánovanie

 

ŠIOV v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska organizujú diskusné fórum riaditeľov stredných priemyselných škôl s názvom Quo vadis priemyslovka 2022. Podujatie je súčasťou mesiaca kvality OVP 2022, nad ktorým prevzalo záštitu MŠVVaŠ SR.

Cieľom je nadviazať na tradíciu každoročných stretnutí zástupcov vedenia stredných priemyselných škôl a zástupcov VÚC na celonárodnej úrovni. Ako aj vytvorenie priestoru pre diskusiu o súčasných problémoch a možnostiach rozvoja stredných priemyselných škôl so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ŠIOV. Stretnutie sa bude konať dňa 12. apríla 2022 vo Vedeckom parku UK (Ilkovičova 8), Bratislava.

Registračný link na podujatie. 

Program:

10:00 –

10:05

Otvorenie

–        Ľubica Gállová

10:05 –

10:30

Iniciatíva Quo vadis priemyslovka a úloha Asociácie stredných odborných škôl Slovenska pri jej realizácii

–        Felix Dömény, predseda Asociácie stredných odborných škôl Slovenska

–        Romana Trnková, predsedníčka sekcie priemyselných škôl, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska

10:30 –

11:00

Budúcnosť stredných priemyselných škôl z pohľadu zavádzania nových prvkov vzdelávacieho a kvalifikačného systému v SR

–        Karol Jakubík, riaditeľ odboru stredných odborných škôl MŠVVŠ SR

–        Branislav Hadár, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

11:00 –

11:15

Zabezpečovanie kvality ako významný aspekt rozvoja a fungovania školy

–        Ľubica Gállová

11:15 –

12:00

Diskusia

12:00 –

13:00

Obedová prestávka

13:00 –

15:00

Diskusia a závery

ŠIOV v spolupráci s VÚC z ČR organizuje dňa 21.4.2022 webinár pre zamestnancov samosprávnych krajov a pre pedagogických zamestnancov. Národný projekt „Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)“ bol zameraný na metodickú podporu v oblasti OVP pri využívaní akčného plánovania na úrovni kraja a škôl. Cieľom stretnutia je inšpirácia a výmena skúseností z národného projektu P-KAP.

Program 21.4.2022 

Registrácia: https://forms.gle/KLRQapJQC1SK7Sc99 

 

 

Počas konferencie prebehne Slávnostné predstavenie výhercov 1. ročníka Národnej ceny kvality v OVP, ktorá sa bude konať dňa 28. apríla 2022 v hoteli LOFT (Štefánikova 4, Bratislava).

Program konferencie 28.4.2022 hotel LOFT

baner